Středa, 10. srpna, 2022

Více než 1 miliarda eur je na dosah. Česká republika už splnila 14 cílů fondu obnovy, s dalšími finišuje

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika splnila klíčovou podmínku a může žádat o platby z Národního plánu obnovy. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za Českou republiku podepsal s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy. Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění reforem a investic a zároveň upravuje způsob, jakým bude Česko vykazovat jejich plnění Evropské komisi. Za první žádost o výplatu obdrží Česká republika z evropského fondu finanční prostředky přesahující 1 miliardu eur.

Na základě průběžného vyhodnocování plánu podá Česko Evropské komisi první žádost o výplatu finančních prostředků na podzim letošního roku.

Žádost bude informovat o plnění 37 dílčích cílů, k nimž se Česká republika zavázala. Za první žádost o výplatu obdrží ČR z evropského fondu finanční prostředky ve výši 1 066 888 563 eur (v aktuálním kurzu by částka představovala 24 683 068 300 korun).

V tuto chvíli je za Českou republiku již 14 cílů splněno, dalších 21 cílů je realizováno dle stanoveného harmonogramu a očekává se jejich splnění v následujících měsících.

„Česká republika podpisem provozního ujednání učinila zásadní krok a splnila klíčovou podmínku k tomu, aby mohla požádat o platby z fondu obnovy. Podpis dokumentu je výsledkem více než půlročního vyjednávání ministerstva průmyslu a obchodu a dalších resortů s Evropskou komisí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci první žádosti budou zrealizovány reformy a investice napříč resorty, které jsou do implementace Národního plánu obnovy zapojeny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo nejméně 4 102 základních a středních škol a pro dálkové studium zakoupilo 74 tisíc tabletů, notebooků a mobilních telefonů.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový stavební zákon, který přinese zrychlení a zjednodušení procesu povolování staveb.

Česká onkologická společnost ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví představí Národní onkologický program, jehož cílem je snížení počtu nových případů nádorových onemocnění, prodloužení a zlepšení kvality života onkologických pacientů či zajištění dostupnosti vysoce specializované onkologické péče.

Ministerstvo dopravy dokončuje výstavbu přejezdů s modernizovaným světelným výstražným systémem, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, a zároveň vybuduje cyklostezky a bezbariérové trasy pro pěší, jako součást aktivní mobility ve městech.

Platby z evropského fondu závisí na tom, jak Česká republika provede reformy a investice zahrnuté do Národního plánu obnovy. Pokud Česká republika bude svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 miliarda eur.

Český plán má šest pilířů: Digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. 

Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard eur na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter