Větší odpovědnost a nároky: Kněžínek má předložit nový zákon o státním zastupitelství

Zcela zásadními aktéry v boji s korupcí jsou podle nejnovějšího protikorupčního materiálu vlády orgány činné v trestním řízení a proto je třeba posílit jejich nezávislost, materiální a personální kapacity, ale také je dle kabinetu třeba požadovat vyšší míru odpovědnosti a nároků. Proto má ministr spravedlnosti Jan Kněžínek předložit nový zákon o státním zastupitelství.

Garance koordinovaného a systematického přístupu v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu je cílem materiálu s názvem Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. V rámci institucionálního zakotvení je koordinací boje s korupcí na vládní úrovni pověřen ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek, Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí ale fakticky vede premiér Andrej Babiš. Základem koncepce jsou jednoleté akční plány boje s korupcí, které mají obsahovat konkrétní vymezení uložených úkolů a stanoví jednotlivé gestory odpovědné za splnění úkolu.

Materiál uvádí, že je třeba předložit nový zákon o státním zastupitelství, který posílí záruky nezávislosti státních zástupců tak, aby byla garantována absence politického ovlivňování výkonu pravomocí v trestní oblasti včetně korupčních věcí. To je zajímavý záměr zejména v době, kdy vládu vede trestně stíhaný premiér kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda.. Návrh nového zákona z pera špiček státního zastupitelství přitom v minulém volebním období spadl pod stůl a v závěru jeho přijetí odmítali už sami žalobci. Ti dlouhodobě požadují větší nezávislost a oddělení od výkonné moci.

Loni na podzim nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dokonce uvedl, že cítí měnící se atmosféru ve společnosti vůči státním zástupcům. Když prý v roce 2011 nastupoval do funkce byla nálada taková, že se rozbujela korupce a je třeba, aby se s tím něco dělalo. „Mám pocit, jako by panovala atmosféra, jestli toho už neděláme s korupcí moc a nezacházíme příliš daleko,“ uvedl.

Podle materiálu budou dále implementována doporučení z posledního hodnocení protikorupční skupiny Rady Evropy GRECO. Předloženy mají být například etické kodexy soudců a státních zástupců. Jak Česká justice informovala, na kodexu se částečně shodli státní zástupci, špičky justice jeho vytvoření však považují za nemožné z důvodu absence Nejvyšší rady soudnictví.

„V neposlední řadě musí být akcentováno posílení materiálních a personálních kapacit (systemizace, financování včetně odměňování, vzdělávání) v oblasti hospodářské trestné činnosti (zahrnující korupční trestné činy) včetně prokazování mezinárodní korupce a jejího přeshraničního trestání na straně policejních orgánů,“ uvádí vláda.

Protikorupční strategie slibuje i nový trestní řád nebo novelu zákona o soudech a soudcích či dlouho slibovaný zákon o znalcích a tlumočnících.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Eva Paseková