Pondělí, 21. června, 2021

Veřejná zakázka na D1 u Přerova nabírá zpoždění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zadávací řízení na veřejnou zakázku na výstavbu více než desetikilometrového úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov nabírá vinou administrativních pochybení na straně zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pomalu zpoždění. Prozatím se lhůta pro podání nabídek posunula o patnáct dnů, což nemusí v konečném důsledku znamenat výraznou časovou ztrátu.

Pro obyvatele Přerova je však každý den strávený ve stávajícím enormním provozu zdravotním i ekologickým peklem. Tím spíše, když důvodem prodloužení lhůty pro podání nabídek jsou zcela zbytečné, až lajdácké, chyby v zadávací dokumentaci. Navíc celková doba plnění veřejné zakázky je stanovena až na 51 měsíců.

ŘSD zahájilo zadávací řízení mezi vánočními svátky 28. prosince 2020. Původní lhůta pro podání nabídek měla skončit 4. března 2021. V tuto chvíli už je však jasné, že se tak nestane. Zadavatel byl nucen na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek prodloužit. Zadávací podmínky včetně všech příloh, technické a projektové dokumentace není pochopitelně jednoduché zcela zbavit chyb. Na to se ovšem  zadavatele nikdo neptá. Ať už se jedná o jednotlivé dodavatele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolní orgány či občany dotčených obcí.

K prvnímu prodloužení o pět dnů došlo na základě formální úpravy v dokumentu „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky“ tvořícím přílohu č. 11 zadávací dokumentace. Přesun a úprava odstavců přinesly ztrátu několika drahocenných dnů. Po této banální úpravě následovaly výraznější zásahy. Zadavatel totiž uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek jinou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a byl tak nucen opravným formulářem sjednotit předpokládanou hodnotu na 6,75 miliard korun bez DPH. Ve věstníku byla uvedena chybná částka 6,9 miliard korun bez DPH. Další změnou bylo přeřazení stavebních objektů CETIN ze samostatné složky do celkového soupisu prací. Tato změna si vyžádala celkovou úpravu soupisu prací, zneplatnění stávajícího soupisu a posun lhůty pro podání nabídek o dalších sedm dnů. Podobné zásahy do zadávacích podmínek jsou vždy mimořádně citlivou operací. Přes svůj nevelký rozsah hrozí vnést zmatek jak do zadávacích podmínek, tak později do předložených nabídek.

Zatím poslední změnu provedl zadavatel koncem ledna. Zájemcem o veřejnou zakázku byl upozorněn na nesoulad dvou částí zadávací dokumentace. V jedné části je uveden požadavek, že dodavatel musí kdykoli v průběhu plnění předložit doklad o vlastnictví nebo smluvním zajištění odběru/dodávek minimálního množství 77.000 metrů kubických kameniva. V další části ovšem stojí, že zhotovitel/dodavatel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky vlastnit nebo mít smluvně zajištěn odběr/dodávky minimálního množství 120 000 m krychlových kameniva. ŘSD sjednotilo požadavek na množství 77.000 m krychlových kameniva a prodloužilo lhůtu pro podání nabídek do 19. března 2021.

Do konce lhůty pro podání nabídek zbývá ještě více než měsíc a žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny nejpozději tři pracovní dny před koncem této lhůty. Je tedy vysoce pravděpodobné, že dojde ještě k dalším úpravám zadávacích podmínek. ŘSD zatím nepřistoupilo k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku, protože žádnou z dosavadních změn zadávací dokumentace nevyhodnotilo jako rozšiřující okruh možných účastníků zadávacího řízení. Motoristům a zejména obyvatelům Přerova tak nezbývá než doufat, že úpravy zadávacích podmínek nepřesáhnou rovinu zbytečných chyb a lapsů a nepovedou k neúměrnému protahování výstavby toužebně očekávaného dálničního úseku.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter