Středa, 25. května, 2022

Veolia vybrala dodavatele, kteří upraví uhelnou teplárnu v Kolíně na pálení biomasy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Skupina Veolia Energie již vybrala dodavatele, kteří zajistí přechod teplárny v Kolíně z uhlí na biomasu. Rekonstrukci kotle zajistí První brněnská strojírna, úpravy stávajícího skladu paliva a navazující dopravní trasy budou mít na starosti firmy Eritech a Profistav Litomyšl.

Výsledky soutěží zveřejnila Veolia Energie Kolín ve Věstníku veřejných zakázek. Soutěž na úpravu kotle K5 na spalování biomasy a související práce v hodnotě 97,9 milionu korun vyhrála První brněnská strojírna. Ve druhé soutěži se utkalo pět uchazečů, vítěznou nabídku za 114,8 milionu korun předložilo výše uvedené sdružení firem Eritech a Profistav Litomyšl, které náležejí do podnikatelské skupiny Purum Kraft.

Výběr dodavatele formou otevřené soutěže se podmínkou pro čerpání dotace z evropských fondů. Konkrétně projekt firmy Veolia Energie Kolín získá financování z Modernizačního fondu. Přechod kolínské teplárny na biomasu patří mezi prvních šest projektů v oboru teplárenství, kterým ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo přidělení dotace na konci loňského roku. Příslušní úředníci MŽP také v listopadu loňského roku schválili tento záměr z hlediska posouzení dopadu na životní prostředí (EIA).

Jak Ekonomický deník uvedl na počátku září, investor má v plánu rekonstruovat kotel K5 o výkonu 33,6 MWt na spalování biomasy, zatímco druhý uhelný kotel K8 o výkonu 89,6 MWt ukončí provoz nejpozději v prosinci letošního roku. Kotel K6 na zemní plyn (57,6 MWt) zůstane v provozu a navýší se rozsah jeho využití.

Jak dále teplárna uvedla, náhrada hnědého uhlí za biomasu a částečně za zemní plyn umožní snížení emisí CO2 do ovzduší o zhruba 72 tisíc tun za rok. Dalším přínosem bude snížení emisí jemného prachu o tři tuny, oxidu siřičitého o 660 tun a oxidů dusíku o 53 tun ročně.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter