Neděle, 17. října, 2021

Veolia Energie získala od MŽP souhlas se stavbou plynové kotelny v Karviné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí schválilo záměr společnosti Veolia Energie ČR na stavbu plynových kotelen v areálu Teplárny Karviná. Pět nových kotlů o celkovém výkonu 180 MWt má nahradit výpadek uhelné teplárny ČSA, kterou Veolia plánuje odstavit na konci příštího roku. Záměr prošel již ve zkráceném řízení EIA po necelých dvou měsících od oznámení.

Schválení záměru již v zkráceném řízení je u větších projektů v energetice nepříliš časté. „Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření k oznámení ministerstvo konstatuje, že záměr nebude působit významně negativně na žádnou ze složek životního prostředí ani na veřejné zdraví,“ uvádí se v rozhodnutí ministerstva. Žádný z účastníků zjišťovacího řízení nevyjádřil zásadní nesouhlas s projektem.

Plánované plynové kotle mají sloužit hlavně pro vykrytí spotřeby tepla v Karviné a Havířově během zimní sezony. V další fázi chce Veolia Energie ČR navázat výstavbou nového kotle na biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálního odpadu. Po jeho plánovaném spuštění v roce 2026 by Teplárna Karviná měla definitivně skončit se spalováním uhlí. Všechny teplárny v majetku Veolie mají přejít od uhlí k ekologicky přijatelnějším palivům do roku 2030.

Jak dále uvádí Veolia Energie ČR na svém webu, prvním „bezuhelným“ městem v ostravské aglomeraci se stane Frýdek-Místek. Tamní teplárna ukončí spalování uhlí před koncem roku 2023. „Frýdek–Místek má výhodu, zhruba polovina tepla pro město se tady vyrábí z biomasy. Odchod od uhlí k čistším palivům tak může být rychlejší než v jiných velkých městech. Nejvhodnější alternativou se jeví biomasa doplněná o zemní plyn,“ uvedl k chystané změně obchodní ředitel Veolia Energie ČR Jakub Tobola.

Veolia Energie patří mezi největší výrobce a dodavatele tepla v České republice. Svou pozici dále posílila po převzetí Pražské teplárenské v listopadu loňského roku. Vedle Prahy má nejsilnější pozici v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V minulém roce firmy skupiny Veolia Energie ČR dodaly odběratelům 3,5 miliardy kWh elektřiny a 22,6 milionu GJ tepla. Skupina zaměstnává 2739 lidí.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter