Středa, 10. srpna, 2022

Vedení antimonopolního úřadu se na Svatomartinské konferenci setkalo s kolegy ze Slovenska, Maďarska, Rumunska a Kypru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V průběhu právě probíhající každoroční dvoudenní Svatomartinské konference se nejužší vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – předseda Petr Mlsna, místopředsedkyně Markéta Dlouhá a místopředsedové Kamil Nejezchleb a Petr Solský – setkalo na pracovním jednání se svými protějšky ze zahraničních soutěžních úřadů, kteří jsou na konferenci přítomni.

S předsedou maďarského úřadu Csabou Balázsem Rigó, předsedkyní kyperské soutěžní komise Loukií Christodoulou, předsedou rumunského úřadu Bogdanem Chiriţoiu a místopředsedou Protimonopolného úradu Slovenské republiky Borisem Gregorem hovořili představitelé ÚOHS zejména o poznatcích z fungování jednotlivých úřadů, vyšetřovacích nástrojích, jež mají jednotlivé úřady k dispozici, chystané unijní regulaci digitálních trhů a směrnici o nekalých obchodních praktikách.

Dvoudenní konference organizovaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je největší kongresovou akcí týkající se soutěžní politiky v České republice. Účastní se jí čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku z veřejné správy, akademické obce i advokacie. Letos je pořádán už 14. ročník této konference.

Na programu konference je shrnutí novinek ze soutěžní politiky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Dále chystaná novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže, problematika digitálních trhů, porušování zákazu předčasného uskutečňování spojení a implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu. Odborné workshopy jsou zaměřeny na procesní postup ÚOHS, vertikální dohody a teritoriální omezení dodávek potravin.

Zítra je na programu implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu, na výběr jsou pak tři paralelní workshopy: procesní postup Úřadu, vertikální dohody – aktuální česká praxe a plánovaná reforma na úrovni EU a teritoriální omezení dodávek potravin jakožto nekalá obchodní praktika dodavatelů.

Následuje hodnocení workshopů, konference, a závěrečné slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny.

Medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání

V rámci programu Svatomartinské konference převzali z rukou stávajícího předsedy ÚOHS Petra Mlsny medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání někdejší první předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček. Jednalo se o historicky první udělování tohoto ocenění.

Na Svatomartinské konferenci dostali medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání někdejší předseda Stanislav Bělehrádek a profesor Josef Bejček. Foto: Robert Vystrčil

Ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání je udělováno na základě nařízení vlády č. 197/2021, a to za dlouhodobý přínos či mimořádný počin v oblasti ochrany hospodářské soutěže nebo zadávání veřejných zakázek. Stanislav Bělehrádek stál v roce 1991 u zrodu tehdejšího Českého úřadu pro hospodářskou soutěž jako jeho první předseda a v letech 1992-1995 pak jako ministr v čele ministerstva pro hospodářskou soutěž, do něhož se Úřad transformoval. Od roku 1990 do roku 1996 byl rovněž poslancem nejprve České národní rady a posléze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po zániku ministerstva byl v roce 1996 jmenován do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v této funkci setrval až do roku 1998, kdy byl zvolen senátorem. V horní komoře Parlamentu České republiky pak zasedal až do roku 2004. Po celou dobu byl činný také v komunální politice.

Během svého působení v čele ÚOHS a jeho přímých předchůdců se zasloužil o organizační vybudování Úřadu a jeho personální a majetkové zajištění. Pod jeho vedením došlo k nastartování rozhodovací praxe v oblasti hospodářské soutěže a od roku 1995 i v dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Byly navázány intenzivní kontakty s mezinárodními organizacemi i zahraničními soutěžními úřady, které napomáhaly nově vzniklému českému soutěžnímu regulátorovi zkvalitňovat právní úpravu i kultivovat rozhodovací praxi. Svou dlouholetou praxi Stanislav Bělehrádek zúročil také jako člen rozkladové komise předsedy ÚOHS, v níž působil ještě po roce 2010.

Profesor Josef Bejček je významným českým odborníkem na právo hospodářské soutěže působícím na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1995–2001 stál v čele uvedené fakulty, když zastával funkci děkana. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. občanského zákoníku, zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží.

Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd České republiky. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, například ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter