Čtvrtek, 24. června, 2021

V jednotě je síla. Sdružené malé elektrárny pomohou se stabilizací elektrické sítě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správce přenosové soustavy ČEPS uzavřel smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy se dvěma novými agregátory – společnostmi innogy Energo a Nano Energies. Současně se dohodl na rozšíření spolupráce se skupinou E.ON, která již tuto službu poskytuje. Poskytování podpůrných služeb pro společnost ČEPS tak přestává být exkluzivním byznysem pro omezený okruh velkých elektráren a tepláren.

Od lednu letošního roku jsou v platnosti nová Pravidla provozování přenosové soustavy, která umožnila vstup nových dodavatelů na služeb výkonové rovnováhy (SVR). Patří mezi ně integrovaní agregátoři. Jedná se o společnosti, které sdružují větší počet menších energetických zdrojů (třeba kogeneračních jednotek na zemní plyn) a na pokyn správce sítě mohou měnit výkon směrem dolů či nahoru.

Společnost innogy Energo již získala certifikaci na službu 15minutová záloha, zatímco Nano Energies je ve velmi pokročilé fázi tohoto procesu. „Naše kogenerační jednotky už několik let provozujeme v režimu virtuální elektrárny. S otevřením trhu podpůrných služeb pro menší poskytovatele je jejich využití jako agregačního bloku dalším logickým krokem a efektivním propojením plynárenství a elektroenergetiky,“ říká Jiří Šimek, provozní ředitel innogy Energo. Dodal, že innogy bude SVR poskytovat v rozsahu 10 megawattů elektrického výkonu.

Rozsah nabízených služeb rozšířila společnost E.ON Energie. „Tři agregační bloky se aktuálně skládají z většiny našich výrobních zdrojů s maximálním výkonem 48 megawattů. Naší ambicí je do agregačních bloků už příští rok zapojit zdroje zákazníků a zvýšit tak výkon až na 70 MW. Stejně tak plánujeme rozšířit i portfolio stávajících služeb, které jsme pro ČEPS schopní nabízet,“ zmínil Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

Novou formu spolupráce si pochvaluje také druhá smluvní strana – ČEPS. „Jsem velmi rád, že na trhu SVR můžeme přivítat nové účastníky a věřím, že další budou postupně přibývat stejně jako služby v jejich nabídce. Mělo by se to projevit tlakem na pokles cen SVR, což by mohlo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele,“ říká člen představenstva ČEPS Pavel Šolc.

Integrovaný agregátor je podle tiskové zprávy ČEPS subjekt, který využívá flexibilitu (schopnost cíleně měnit výrobní výkon či odběr elektřiny) většího počtu výrobců nebo spotřebitelů elektrické energie. Současně nese za tyto výrobce (nebo spotřebitele) odpovědnost za odchylku. Společnosti E.ON Energie, innogy Energo a Nano Energies budou nabízet agregaci na straně výroby, kdy využívají schopnost cíleně snižovat, nebo zvyšovat elektrický výkon většího počtu výrobních zdrojů.

Podíl dodavatelů na podpůrných službách pro ČEPS v roce 2021. Zdroj: ČEPS

Poskytování podpůrných a systémových služeb dosud bylo doménou velkých uhelných či plynových elektráren a tepláren. Ukazuje to i zastoupení dodavatelů zmíněných služeb, jak je uvádí ČEPS na svém webu. Jména dodavatelů a jejich podíly se v čase příliš nemění; hlavní změny na trhu tak vyvolává předprodej elektráren. Konkrétně skupina Sev.en Energy výrazně posiluje, díky akvizici Elektrárny Počerady a Teplárny Kladno letos získá cca 25 procent trhu s podpůrnými službami. Prvenství si udrží ČEZ s více než 29 procenty.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter