Neděle, 9. května, 2021

V Česku startuje ekonomický projekt Corrency. Přesně cílený platební nástroj umožní adresnou podporu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Česku startuje systém na oživení ekonomiky Corrency. Kombinuje výhody lokální měny, slevových poukázek a ekonomických teorií, které urychlují poptávku. Tento univerzální nástroj může pomoci obnovit ekonomiky postižené pandemií a souvisejícími opatřeními nejen v České republice.

Projekt Corrency uspěl v hackathonu Hack the Crisis pro chytrá opatření proti Covidu-19 pořádaném agenturou CzechInvest. Následně získal prostředky v programu Czech Rise Up Ministerstva průmyslu ČR na realizaci pilotního projektu v moravském Kyjově. Zapojilo se do něj tisíc občanů a desítky místních firem. Corrency mezi ně rozdělí 800 tisíc korun ve formě jednorázové měny corrent. Finance pro pilotní emisi darovala společnost I, Foundation.

Přesně zacílená podpora

Corrency přináší zásadní strukturální změnu v poskytování podpory. Podpora plyne přímo k občanům, kteří dle svého úsudku peníze utratí u přihlášených obchodníků a poskytovatelů služeb. Oproti běžným dotacím, které stát rozdává formou „helicopter money,“ jsou correnty přesně zacílené. Autoři projektu proto zavedli termín „drone money.“

Důležitým faktorem Corrency je spoluúčast příjemce podpory. S každým darovaným correntem vloží občané do ekonomiky vlastní prostředky, což v ekonomice spustí multiplikační efekt.

Correnty občané musí v určeném časovém horizontu utratit. Ušetřit ani uspořit je nemohou. Jejich dočasná platnost je stimuluje k urychlené spotřebě. Povzbudí se poptávka a peníze začnou v regionu znovu proudit. Potenciál obnovy místních ekonomik je tak oproti jiným formám dotací mnohonásobně větší a rychlejší.

Evropské peníze rovnou do regionů

Evropská unie přistoupila k mimořádné finanční pomoci členským státům, které v příštích letech obdrží z Fondu obnovy několik miliard eur. A je to právě Evropa, která upozorňuje na nutnost využití těchto prostředků k podpoře regionů, které byly pandemií postiženy nejvíce. Distribucí evropských peněz pomocí systému Corrency se může podpora EU dostat až na lokální, regionální úroveň.

„Corrency jasně ukazuje možný efektivní způsob využití evropských prostředků zacílený přímo do regionu postiženého krizí,“ říká starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Projekt má podle něj reálný potenciál k oživení ekonomik: „Věřím, že první výsledky přinese už pilotní projekt, který dnes spouštíme. Rádi bychom inspirovali i další obce, města a regiony nejen v Česku, ale i v dalších zemích Evropy.“

Correnty může vydat město, firma i stát

Měnu corrent může vyemitovat město, samosprávný celek, soukromá firma, která má zájem region podpořit, nebo přímo stát. Corrency tak splňuje požadavek Evropské komise o zapojení lokálních lídrů, kteří mají největší přehled o místních problémech, do jejich aktivního a rychlého řešení. V tuto chvíli tvůrci otevírají prostor pro jednání s dalšími starosty a zástupci měst, případně jinými zájemci.

Systém Corrency je rychlý a transparentní. Pro svou vnitřní infrastrukturu využívá moderní IT technologie. Na koncové uživatele ale neklade mimořádné nároky. Může do něj být plošně zapojena veřejnost napříč všemi věkovými a sociálními skupinami. „Systém Corrency byl od počátku definovaný tak, aby ctil hodnoty EU, především rovnosti a důstojnosti všech obyvatel. Nemůžeme nikoho opomenout, všichni jsme prošli těžkým obdobím, ale spolu to zvládneme,“ řekl Pepe Rafaj.

K platbě stačí občanka

Platba correntem je jednoduchá. Pro identifikaci platby postačí lidem číslo občanského průkazu, nebo kód v SMS. „Jeden z termínů, se kterými pracujeme je ´LowTech´. Věříme, že technologie se má přizpůsobit lidem, ne lidé technologiím. Proto jsme se zaměřili na to, aby k platbě postačil občanský průkaz. A ten má každý. Zároveň pracujeme na implementaci platby correntem do pokladních systémů, abychom obchodníkům jejich příjem co nejvíce usnadnili,“ vysvětluje filozofii Corrency Pepe Rafaj.

Corrency podpořil CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu. Získal záštitu od  Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářské komory a ministerstva vnitra.

Projekt potrvá měsíc

Plánované zahájení 3třicetiti denního pilotu se z důvodu uzamčení české ekonomiky skoro o čtyři měsíce posunulo. Tvůrci se nyní rozhodli, že projekt spustí navzdory ne zcela vyřešené covidové situaci.

„Naší prioritou je projekt co nejdříve odstartovat, abychom mohli začít pomáhat i v dalších městech. Jen co to bude možné, budeme rádi, když se v Kyjově zapojí i obchodníci a poskytovatelé služeb, kteří zatím podnikat bohužel nemohou,” uvádí autor myšlenky Corrency Pepe Rafaj.

Princip Corrency spočívá v tom, že lidé dostanou cílenou dotaci, kterou mohou během měsíce využít u svých oblíbených obchodníků. Sami vyberou, koho chtějí podpořit a platbou u těchto obchodníků povzbudí celý region.

Polovinu částky za nákup zaplatí correnty a druhou ze svého. Peníze se tak v kyjovské ekonomice rychle protočí a díky spoluúčasti občanů se objem peněz v oběhu znásobí. Potenciál obnovy místního obchodu bude díky tomu mnohonásobně větší a rychlejší.

Do projektu se mohou přihlásit všichni občané s trvalým bydlištěm v Kyjově starší 18ti let do naplnění kapacity 2000 občanů. Firma I, Foundation věnovala Kyjovu 800 tisíc korun. Přihlášení lidé poté získají příspěvek ve výši 400 correntů, které budou moci využít u registrovaných obchodníků s provozovnou v Kyjově.

Od prosince se do kyjovského projektu přihlásilo již 1 000 občanů a více než čtyři desítky kyjovských obchodníků. Registrace budou pokračovat i po zahájení pilotu. Zájemci o correnty se mohou hlásit na webu kyjov.corrency.cz, na podatelně radnice nebo v kyjovském Infocentru.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter