Středa, 10. srpna, 2022

Ušlý zisk 3,9 milionu? Soud řeší žalobu znalce kvůli nezákonnému stíhání v případu OKD

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Obvodní soud pro Prahu 2 (OS) začal v pondělí projednávat žalobu Rudolfa Douchy na stát, ve které se Doucha domáhá odškodnění ve výši 6,8 mil. Kč za nezákonné trestní řízení. To proti němu bylo vedeno od roku 2012 v souvislosti s vyšetřováním případu privatizace OKD v roce 2004. Soud Douchu a další dva obžalované zprostil obžaloby v roce 2019, v únoru letošního roku pak Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce jako zjevně nedůvodné.

Nezákonné trestní stíhání Rudolfa Douchy započalo pod dozorem státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) v červnu 2012, a to pro podezření z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Toho se měl Doucha dopustit tím, že pro účely privatizace OKD vládou vypracoval znalecký posudek ohledně možné ceny. Podle orgánů činných však jeho posudek měl zásadní vady a měl státu způsobit mnohamiliardovou škodu. Za to Douchovi hrozil po dobu více jak šesti let trest odnětí svobody od dvou do deseti let, přičemž věci byla věnována i za přispění orgánů činných velká publicita.

Případ skončil pravomocným zproštěním obžaloby soudem v roce 2019. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ještě podal dovolání k NS, které bylo dovolacím soudem odmítnuto a v němž zazněla kritika práce orgánů činných, najmě státního zastupitelství. Například postup dozorového státního zástupce VSZ v Praze před soudem první instance NS označil za nepřípustný a nezákonný.

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) Douchovi již vyplatilo v rámci odškodnění 224 tis. Kč. Další nároky ministerstvo odmítlo.

MSp rozporuje výpočet ušlého zisku ve výši 3,9 mil. Kč, kterou Doucha uplatňuje za celou dobu trestního stíhání, neboť k pozastavení znalecké činnosti došlo z rozhodnutí někdejší předsedkyně Krajského soudu v Praze až v roce 2014 a tedy po dva roky mohl podle MSp Doucha činnost vykonávat. Ten však tvrdí, a zopakoval to i včera u soudu, že o jeho znaleckou činnost logicky nebyl v důsledku trestního stíhání zájem a je tudíž těžké dokazovat skutečnost, že znalce někdo ani nevyhledá.

Ministerstvo nárok odmítá

Stát prostřednictvím MSp odmítá vyplatit i vznesený nárok na vzniklou nemajetkovou újmu za ztížení společenského uplatnění. Doucha totiž státu doložil posudek znalce, který u něj shledal v důsledku nezákonného trestního řízení posttraumatickou stresovou poruchu, s níž se také léčil u odborníka a musel brát antidepresiva. Podle MSp však zvolil špatnou metodu dle nové metodiky NS a NOZ a měl postupovat podle starého občanského zákoníku a vyhlášky.

MSp nepřiznalo Douchovi ani náhradu za nemajetkovou újmu ve výši 2 mil. Kč, neboť trestní řízení v délce více jak šesti let není podle MSp nijak dlouhé. „V návaznosti na výše uvedené Ministerstvo spravedlnosti konstatuje, že v trestním řízení vedeném proti žadateli došlo v přípravném řízení k vydání nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. Za vydání tohoto nezákonného rozhodnutí se zdejší úřad omlouvá. V souvislosti s požadavkem na přiznání přiměřeného zadostiučinění v peněžité formě, zdejší úřad uvádí, že shledal důvody k přiznání v peněžité výši, jelikož se jednalo o trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání, avšak nikoli ve výši požadované, ale pouze ve výši 150.000,- Kč. Tuto částku zdejší úřad považuje za plně dostačující,“ konstatuje se v příslušném dokumentu MSp z června letošního roku.

Soudkyni Karolínu Šorbanovou z OS pro Prahu 2 včera při projednávání žaloby zajímalo, jak konkrétně byly u Douchy v důsledku trestního řízení narušeny přátelské a rodinné vztahy, jak přesně byla narušena jeho odborná pověst či zda mu někdo znalecký posudek odřekl konkrétně v důsledku trestního stíhání.

Podle jejího předběžného právního názoru pak bude nutné, aby žaloba prokázala ohledně tvrzeného ušlého zisku příčinnou souvislost, tedy že jen v důvodu trestního stíhání došlo k opadnutí zájmu o znalecké posudky. Obdobně i v případě tvrzené újmy na zdraví bude podle soudkyně Šorbanové na žalobě, aby prokázala příčinnou souvislost, že jedině trestní stíhání bylo příčinou vzniku posttraumatické stresové poruchy.

Vysoký nárok

Podle soudkyně Šorbanové je taktéž vznesený nárok na nemajetkovou újmu ve výši 2 mil. Kč velmi vysoký, i s ohledem na soudní praxi. Proto vyzvala žalobu k doplnění judikatury NS a Evropského soudu pro lidská práva, která by osvědčovala takový nárok.

Společnost OKD byla největším zaměstnavatelem v moravskoslezském regionu a jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice Foto: OKD

U soudu včera jako svědci vystoupily děti Rudolfa Douchy. Podle nich se jejich otec, aktivní judista, který byl do doby trestního stíhání veselým a družným člověkem, který měl koníčky a sportoval, uzavřel do sebe a ztratil zájem o rodinu.

„Posledních pět let už to bylo opravdu těžké. Docházel na psychiatrii, aby byl schopen fungovat na elementární úrovni, přestal o sebe dbát, kde a jak žije. Dobře to bylo vidět na obdobích, kdy se blížil soud. Byl skleslejší, depresivnější, přestal pracovat, pohltilo ho to. Dříve býval veselý, extrovertní člověk, obrátilo se to v opak, přestal vyhledávat společnost, přestal pracovat, zanechal svých koníčků, sportu,“ uvedl u sodu Douchův syn s tím, že se situace zatím zlepšila jen minimálně.

Podobně vypovídala i dcera Rudolfa Douchy. „Jediné, co mu zůstalo, je pes,“ uvedla v reakci na dotaz soudkyně, zda má otec nadále nějaké koníčky.

Rudolf Doucha pak soudu vylíčil některé pro něj důležité aspekty trestního řízení, například okolnosti podání vysvětlení v roce 2011. „V roce 2011 jsem přijel do Ostravy podat vysvětlení a bylo mi policisty řečeno, že jedem do vazby. Až po příjezdu na místo jsem se dozvěděl, že jsme nejeli do vazby, ale na odebrání otisků, fotografií a ukázání vyndavacích zubů a přepočítání zbývajících. To všechno do alba zločinců. Cesta tam ale byla velmi stresující. Policisté to brali jako legraci,“ uvedl například u soudu Doucha.

Po pravomocném zproštění v roce 2019 se na něj obrátil státní zástupce VSZ v Praze, aby vypracoval rozsáhlý znalecký posudek. Přitom záhy poté bylo nejvyšším státním zástupcem podáno v jeho věci v jeho neprospěch dovolání, kde státní zastupitelství zásadním způsobem opět zpochybňovalo jeho odbornost a schopnosti. „Když jsem si ho přečetl, zjistil jsem, že jde o stále stejné nepochopení věcí, stejnou dikci vět, a že ani NSZ nestálo za to, aby si přečetl obchodní zákoník, ustanovení o akciových společnostech. Uvědomil jsem si, že za takovéhoto chování pro stát už pracovat z psychických důvodů nechci ani nemůžu. Neboť NSZ žádal o opětovné otevření případu na soudu Praha 2, ale s jiným senátem. To by znamenalo opětovné odebrání oprávnění pracovat jako soudní znalec. Celý balík jsem vzal a poslal zpět na plzeňský soud s tím, že nemám jistotu, že bych mohl znalecký úkon vzhledem k jeho rozsáhlosti dodělat do vyřešení dovolání z tehdejšího pohledu s nejasným koncem,“ popsal situaci Doucha.

Soud bude v projednávání žaloby pokračovat opět v listopadu.

Petr Dimun

Článek původně vyšel na zpravodajském portálu Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník náleží do mediální skupiny Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter