Úprava vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků je na světě, mnohým posiluje kompetence

Když se schvalovala novela zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, která by, alespoň podle ministerstva, měla napomoci řešení nedostatku sester v nemocnicích, mnozí si stěžovali, že jde tak trochu o zajíce v pytli. Šance na úspěch některých kroků totiž nespočívá ani tak v zákoně samotném, ale hlavně v doprovodných vyhláškách – které při cestě novely sněmovnou ještě nebyly na světě. Jednou z důležitých podzákonných úprav v tomto směru je vyhláška 55/2011 o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků, která mimo jiné nově vymezuje kompetence praktické sestry/zdravotnického asistenta. Návrh, který ještě musí schválit vláda, umožňuje například všeobecným sestrám podávat bez indikace lékaře léky bez předpisu, pravomoci pak rozšiřuje i několika dalším zdravotnickým profesím.

 

„Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava činností pro některá nelékařská zdravotnická povolání v návaznosti na již schválenou novelu zákona č. 96/2004 Sb. (sněmovní tisk 880). Dochází k úpravě činností zejména u povolání praktická sestra (dosud zdravotnický asistent), všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra a u některých dalších povolání. Dále byly upraveny činnosti pro nově ukotvená povolání, jimiž jsou behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik, terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny,“ uvádí předkládací zpráva. Nově je také doplněna profese logopeda ve zdravotnictví.

Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou po získání odborné, případně specializované způsobilosti pracovat bez odborného dohledu, je přitom nově zařazena činnost v rámci péče o zdraví, prevence nemocí a podpory zdraví obyvatelstva, dále pravomoc podílení se na zapracovávání nově nastupujících zdravotníků či provádění opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.

Vyhláška definuje rozdíl mezi praktickou a všeobecnou sestrou

Jednou z nejdůležitějších novinek je úprava profese praktické sestry, dosud zdravotnického asistenta, která je novelou oprávněna pracovat po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Vyhláška přitom vymezuje její činnosti.

„Praktická sestra bude mít jednak roli zcela samostatnou, kdy nebude potřebovat indikaci lékaře nebo zubního lékaře a bude považována za autonomního odborníka a to v případě poskytování základní ošetřovatelské péče. Tj. zjednodušeně v péči o potřeby pacienta, kterému jeho zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jehož riziko ohrožení základních životních funkcí je minimální, a který je bez patologických změn psychického stavu. Při poskytování specializované nebo vysoce specializované péče poskytuje soubor odborných činností zaměřených na potřeby pacienta pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky. Druhou její rolí je role spolupracovnice lékaře, zubního lékaře a její podíl na péči léčebně-preventivní, za niž je zodpovědný lékař. Praktická sestra tyto činnosti bude moci vykonávat alespoň na základě indikace lékaře, zubního lékaře, popřípadě i pod jeho odborným vedením,“ popisuje důvodová zpráva. Snad by tak vyhláška mohla pomoci napravit stav, který jsme popisovali zde, kdy zdravotničtí asistenti neměli ve většině nemocnic jasně dané místo, protože byly jejich kompetence omezené (výčet činností praktických sester viz příloha).

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

[infobox-cela-sirka]