Sobota, 25. června, 2022

ÚOHS povolil spojení dvou odbytových družstev na trhu s mlékem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím povolil spojení soutěžitelů VIAMILK CZ družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo. Rozhodnutí již nabylo právní moci. Úřad povolil toto spojení již jednou v roce 2019, nicméně ke spojení tehdy nedošlo a bylo zapotřebí jej opětovně notifikovat.

Vyplývá to z vyjádření ÚOHS, které má Ekonomický deník k dispozici. Družstvo VIAMILK působí prostřednictvím svých členů v odvětví mléka a mléčných výrobků a v hovězího a telecího masa, a to na území krajů Středočeského, Hlavního města Prahy, Jihočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina.

Družstvo Morava je společenstvím fyzických a právnických osob, které bylo založeno za účelem zajištění odbytu produkce členů družstva a posílení vlivu producentů mléka a stability výroby mléka. Družstvo Morava působí na území krajů Středočeského, Prahy, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického, Zlínského, Jihomoravského, Olomouckého a Kraje Vysočina.

Úřad posuzoval dopady spojení nejen z hlediska celého území České republiky, ale i na jednotlivých lokálních trzích. Při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu by tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele podstatně nepřekračoval 30 procent, Transakce z tohoto pohledu splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1308/2013, které se týká regulace trhů se zemědělskými produkty.

Úřad rovněž detailně analyzoval proces sjednávání ceny za dodávky kravského mléka a možnosti odběratelů tohoto produktu nahradit dodávky v případě ukončení smluv se spojujícími se družstvy. Po zhodnocení všech skutečností dospěl antimonopolní úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o jeho povolení.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter