Středa, 25. května, 2022

ÚOHS: pokuta téměř 4 milionů za kartelovou dohodu při stavbě školní jídelny je platná

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad soutěžitele DEREZA a potvrdil tak pokutu ve výši 3 748 000 korun za kartelovou dohodu, jíž se dopustila společně se soutěžitelem Auböck. Obě společnosti vzájemně koordinovaly postup při veřejné zakázce na rekonstrukci jídelny a kuchyně v základní škole v Kralupech nad Vltavou.

Úřad v prvoinstančním rozhodnutí konstatoval, že výše uvedené společnosti prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovaly účast a nabídky do výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“, jejímž zadavatelem bylo město Kralupy nad Vltavou.

Proti rozhodnutí o pokutě podal nakonec soutěžitel DEREZA rozklad. V něm vyčítal ÚOHS , že v rozhodnutí nezohlednil jako polehčující okolnost součinnost ze strany společnosti DEREZA při místním šetření i v rámci správního řízení a skutečnost, že společnost nebyla iniciátorem protisoutěžního jednání. Podavatel rozkladu rovněž namítal likvidační charakter uložené pokuty.

Pokuta platí

Předseda ÚOHS ale námitky zamítl s tím, že Úřad postupoval při výpočtu pokut udělených jednotlivým účastníkům řízení transparentním, předvídatelným a přezkoumatelným způsobem a nelze nikterak dovodit, že by tímto postupem zvýhodnil či naopak poškodil některého z účastníků řízení.

Nepřisvědčil ani tvrzení o likvidačním účinku pokuty, když uvedl, že se na základě vyhodnocení všech podkladů a rovněž díky dlouhé lhůtě splatnosti pokuty nedomnívá, že by se společnost DEREZA zaplacením pokuty měla dostat do existenčních potíží.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter