Uhelný Karlovarský kraj žádá expertní podporu EU při transformaci

Těžba uhlí, ilustrační obrázek Zdroj:macarthur

 Těžbou a spalováním uhlí postižené regiony mohly do 20. září žádat o technickou podporu v programu Platformy pro uhelné regiony v transformaci, kterou spravuje Evropská komise. Pomoci se dostane pouze šesti z jednačtyřiceti regionů EU, u nichž Evropská komise vyhodnotí potřebu jako nejnaléhavější. V České republice jsou tyto regiony tři – kraj Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský. Po vzájemné dohodě podal žádost pouze Karlovarský kraj, který podpořily nejen ostatní uhelné regiony, ale i regionální i celostátní organizace.

Pro podporu uhelných regionů vytvořila vláda již v roce 2015 program RE:START. První akční plán v rámci programu byl vytvořen pro rok 2017, v současné době je v platnosti Souhrnný akční plán pro období let 2019 až 2020. Programu RE:START je však dlouhodobě vytýkáno, že se mu nedaří v dostatečné míře zapojit místní obyvatele do veřejné diskuse. Ekologickým organizacím se také nelíbí, že je součástí akčního plánu namísto obnovitelných zdrojů energie a recyklace odpadů jako jedna z priorit energetické využití odpadů jejich spalováním. Iniciativa na úrovni Evropské komise Nazvaná Platforma pro uhelné regiony v transformaci totiž byla přijata v rámci balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, v němž je jednou z prioritních oblastí boj proti změně klimatu.

V rámci výzvy k předkládání žádostí o technickou asistenci START (Secretariat Technical Asssitance to Regions in Transition) mohly těžbou a spalováním uhlí postižené regiony žádat o technickou pomoc do 20. září. Jak napovídá název systémové podpory, nejde o pomoc finanční, ale spočívá v poskytnutí odborného poradenství k přechodu na čistější zdroje energie a využití alternativních technologií s cílem podpořit zaměstnanost, kulturu a infrastrukturu, zahraniční investice a ekonomický růst.

Tuto podporu má šanci získat pouze šest ze 41 uhelných regionů v rámci Evropské unie. Proto se uhelné regiony v České republice shodly, že o technickou podporu zažádá pouze Karlovarský kraj, přičemž ostatní dva uhelné kraje tuto žádost podpořily. Žádost doprovodilo svým podpůrným dopisem také Ministerstvo pro místní rozvoj, které deklaruje, že řešení situace ve strukturálně postižených regionech je jednou z vládních priorit. Partnery a podporovateli projektu jsou i další organizace, například Sokolovská uhelná, Město Sokolov, Centrum ENET, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Hnutí Duha a další.

Žádost Karlovarského kraje cílí na získání podpory ve třech klíčových oblastech, jimiž jsou

  • energetika,
  • ekonomická diverzifikace a tvorba pracovních míst
  • a životní prostředí

Útlum těžby uhlí v regionu, kde je třetina dodávek elektrické energie a tepla zajišťována z uhelných zdrojů, předznamenává otevření otázek souvisejících s energetickou koncepcí. Karlovarský kraj avizuje, že útlum těžby povede též k zániku přibližně šesti tisíc pracovních míst, což ve spojení s nízkou vzdělaností a nejistotami ohledně podnikatelského prostředí v kraji povede k růstu nezaměstnanosti. V neposlední řadě v souvislosti s minerálními prameny v lázeňském kraji bude nutno i přechod na alternativní zdroje energie řešit v kontextu ochrany životního prostředí.

Karlovarský kraj žádá v programu  o 90 až 120 člověkodní technické podpory ze strany expertů z EU. Od expertní skupiny očekává vytvoření revize Regionální energetické koncepce vedoucí k transformaci na bezuhelné zdroje energie, přičemž má být zajištěno i stabilní zásobování teplem. Výstupem by měla být také doporučení a plán ekonomické transformace regionu vedoucí k tvorbě nových pracovních míst a posouzení konkrétních projektů Karlovarského kraje s vazbou na program RE:START včetně doporučení zdrojů financování.

Podané žádosti evropských uhelných regionů budou Sekretariátem Platformy zhodnoceny a regiony vyrozuměny o výsledku vyhodnocovacího procesu do 7. října. „Doufáme, že Karlovarský kraj v rámci výzvy uspěje. Využití expertních zkušeností z úrovně Evropské komise považujeme za nezbytné pro úspěšnou transformaci regionu,“ stojí v podpůrném dopise podepsaném ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou.

Veronika Hejná