Sobota, 25. června, 2022

Účastníci demonstrací musí mít respirátory a dodržet rozestup dva metry

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Účastníci letošních demonstrací i oslav 17. listopadu musí mít na obličejích respirátory, pokud se jich sejde více než třicet a současně musí tvořit skupiny po dvaceti osobách v rozestupech dva metry od sebe. Na výzvu policie však musí odkrýt obličej. Organizátoři veřejných shromáždění oznámili účast desítek tisíc účastníků, v Praze by se mělo sejít až 180 tisíc lidí.

Stovky oslavných i protestních akcí ohlásili po celé republice organizátoři na státní svátek Boj za demokracii a svobodu dne 17. listopadu. Pro všechna ohlášená shromáždění podle shromažďovacího zákona platí současně opatření ministerstva zdravotnictví. Předně, kdykoli se venku shromáždí více než 30 osob, které mezi sebou nedodrží rozestup 1,5 metru, musí mít na obličeji respirátor.

Skrumáž více než třiceti musí být v respirátorech

Jde o mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021 s platností od 1. listopadu 2021 ohledně ochrany dýchacích cest respirátory.Mimořádné opatření ministerstva týkající se maloobchodu, kam již tradičně spadají pravidla pro shromažďování.StáhnoutMimořádné opatření týkající se nošení respirátorů.Stáhnout

Opatření vypadá takto:

Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to:

f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 2.

Masky dolů na pokyn úřadu nebo policie

Bod 2 pak obsahuje řady výjimek například pro děti nebo zdravotnický personál či pro zaměstnance záchranného integrovaného systému. Účastníků veřejných shromáždění podle shromažďovacího zákona se netýká.

Kromě opatření ministerstva zdravotnictví musí ovšem účastníci dbát na ustanovení shromažďovacího zákona, podle kterého nesmí mít zahalený obličej respektive musí obličej odhalit, pokud jsou k tomu oprávněným orgánem vyzváni.

Co říká zákon 84/1990 o právu shromažďovacím? V § 7 zákona, který vyjmenovává povinnosti účastníků shromáždění, říká toto:

(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, pokud úřad nebo Policie České republiky vydá takový pokyn, je-li narušen či ohrožen pokojný průběh shromáždění.

Venku ve skupinách po dvaceti dva metry od sebe

Dále musí účastníci veřejných shromáždění 17. listopadu dodržet také opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2021, které platí od 30. září 2021 až do odvolání, přičemž odvoláno ani nahrazeno jiným opatřením zatím nebylo.

Předmětné opatření zní takto:

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Oslavy výročí Sametové revoluce na Národní třídě Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Organizátor koncertu: Na Václavské náměstí jen s respirátorem

Jak vyplývá z pokynů u některých ohlášených shromáždění, organizátoři jsou si omezení vědomi. Například Koncert pro budoucnost, ohlásil shromáždění na Václavské náměstí od 08,00 do 22,00 hodin s počtem účastníků až 80 000. Na sociálních se k akci hlásí asi tisíc lidí.

Organizátor v rámci bezpečnostních opatření účastníky žádá: „Vzhledem k aktuální situaci vás prosíme o dodržování následujících opatření během celého Koncertu pro budoucnost: Dbejte, prosím, na to, abyste po celou dobu měli zakrytá ústa respirátorem. Snažte se, prosím, dodržovat dvoumetrové rozestupy. Dbejte na zvýšenou hygienu rukou.“

Stejná pravidla platí pro Národní třídu, kde se ve stejném čase pořádá shromáždění Díky, že můžem, kam je ve stejném čase jako na Václavské náměstí ohlášena účast rovněž až 80 000 lidí.

Až 15 000 účastníků ohlásil spolek Milion chvilek pro demokracii na shromáždění pod názvem Na obranu demokracie a za slušného prezidenta od 13,30 – 15,00 hodin na Staroměstské náměstí.

Pokud by se naplnily počty předem ohlášených účastníků, bylo by v centru Prahy shromážděno 180 000 lidí.

Ze Staroměstského náměstí na Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí si totiž pro demonstraci za svobodu a demokracii vybralo rovněž 18 protestních stran a sdružení, jejichž účastníci vystřídají Milion chvilek od 15,00 – 20,00 hodin. Organizátorem je Chcípl pes s podporou velmi různorodých hnutí, spolků a stran od hnutí Manifest, Svobodných a po Volný blok. Počet ohlášených účastníků akce Otevřeme Česko normálnímu životu je 500.

Jenže součástí akce je pochod pořádaný Manifestem ze Staroměstského náměstí na Staroměstské náměstí v době od 15,30 do 18,30 přes Pařížskou, Národní třídu, Příkopy a Celetnou zpět. Průvod má 1000 ohlášených účastníků.

Zbylá shromáždění jako například Sametové posvícení na Kampě, Pochod za připomenutí demokratických principů a Václava Havla nebo kladení věnců obětem komunismu či demonstrace Levice na Václavském náměstí proti pravicové vládě mají podle ohlášení čítat od pěti do stovky účastníků.

Stovky shromáždění pak hlásí města po celé ČR, a to uvnitř i venku. Například ve Žďáru nad Sázavou se koná akce „Na kafe s Václavem Havlem“ v kavárně, vrcholí akce „Ptačí sněm pro Václava Havla“, což je happening k nedožitým 85. narozeninám bývalého prezidenta po celé ČR, který byl zahájen v Chebu u lavičky Václava Havla.

Představení studentských organizací z celé České republiky se odehraje v Praze na Albertově od 11,00 do 17,00. Účast má být 190 lidí.

Irena Válová

Článek původně vyšel na zpravodajském portálu Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník náleží do mediální skupiny Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter