TSK Praha musí zaplatit pokutu 300 tisíc za diskriminační podmínky zakázky

Stavba. Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Technické správě komunikací hlavního města Prahy, pokutu ve výši 300 tisíc korun, mimo jiné za stanovení diskriminačních zadávacích podmínek, kdy pro rekonstrukci silnic v Praze 6 vyžadovala dojezdovou vzdálenost do obalovny 40 kilometrů. Místo toho měl být stanoven čas dojezdu kvůli udržení kvality materiálu na stavbu. Rozhodnutí je pravomocné. 

Stanovení vzdálenosti od obalovny místo dojezdového času je v podmínkách veřejné zakázky diskriminační. Technická správa komunikací v Praze zadala limit vzdálenosti obalovně potenciálního dodavatele od místa zakázky na 40 km. Podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS je tato podmínka diskriminační. Měla být nastavena jako čas dojezdu do obalovny.

„Při přepravě asfaltové směsi z obalovny na místo pokládky totiž není rozhodující vzdálenost obalovny od místa pokládky, ale především doba potřebná na přepravu. Asfaltové směsi nemohou být pokládány, jestliže při přepravě zchladnou na příliš nízkou teplotu. Podle závěrů z rozhodnutí ÚOHS tedy měl zadavatel požadavek stanovit prostřednictvím dojezdového času od obalovny na místo plnění, nikoli prostřednictvím pouhé vzdálenosti obalovny od místa plnění,“ uvádí ve svém rozhodnutí ÚOHS.

Podle úředníků antimonopolního úřadu v případě uvedené zakázky se místo pokládky asfaltové směsi nacházelo na samém okraji Prahy, takže bylo zřejmé, že bude velký rozdíl v dojezdovém čase, pokud dodavatel bude v rámci dodržení požadovaného maximálního limitu vzdálenosti obalovny 40 km projíždět Prahou nebo pojede mimo Prahu po dálnici. Požadavek na maximální vzdálenost obalovny v tomto případě postrádá smysl, je diskriminační a mohl zamezit některým uchazečům podat nabídku.

„Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel již v daném případě uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem, nemohl Úřad uložit nápravné opatření, a přistoupil tedy k uložení pokuty ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad,“ uvádí ÚOHS.

-red-