Tomáš Prouza byl zvolen viceprezidentem evropského sdružení obchodníků EuroCommerce

Tomáš Prouza ve své kanceláři prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR . Foto: Jiří Reichl, ED

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR byl zvolen viceprezidentem evropského sdružení obchodníků EuroCommerce. Stane se tak prvním zástupcem České republiky, který zasedne ve vrcholném orgánu instituce zastupující zájmy obchodníků z více než 30 evropských zemí.

„Mé zvolení vnímám jako potvrzení toho, že Česká republika může být slyšet i na evropské úrovni a je jen na nás, jak možnosti ovlivňovat evropskou politiku využijeme. Český obchod se má čím chlubit – supermoderní sítí obchodů vybudovaných bez jediné koruny dotací, rychlým růstem produktivity i platů, péčí o zaměstnance a fungujícím sociálním dialogem, úspěšným bojem proti plýtvání potravinami či plastovému odpadu nebo špičkovým e-commerce řešením. Bohužel se ale budu muset dělit také o negativní zkušenosti s nevyváženou legislativou, přebujelou byrokracií a stále se zhoršujícím nedostatkem českých potravin. Svou novou pozici chci využít k prosazení férových podmínek pro podnikání, ochranu volného evropského trhu a spravedlivých dodavatelsko-odběratelských vztahů, ze kterých bude profitovat zákazník,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Své zvolení viceprezidentem EuroCommerce vnímám jako ocenění kvalit celého našeho týmu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.“

Evropský svaz obchodu EuroCommerce vznikl v roce 1993 s cílem dát evropskému obchodu silný a jednotný hlas při ochraně zájmu zákazníků mít k dispozici co nejširší výběr bezpečných a kvalitních výrobků za dostupné ceny. V současnosti EuroCommerce reprezentuje šest milionů evropských prodejců a velkoobchodníků obsluhujících více než 500 milionů zákazníků denně. Mezi jeho členy patří národní svazy obchodu v 31 zemích, 27 předních evropských obchodních společností a federace reprezentující konkrétní odvětví obchodu.

„Stojíme za konkurenceschopným, udržitelným a spravedlivým obchodem v Evropě. Prvořadá je pro nás důvěra spotřebitelů, usilujeme o jejich účinnou ochranu a posílení jejich práv,“ zdůraznil Prouza.

-red-