Středa, 14. dubna, 2021

NKÚ: Systém péče o silniční a dálniční mosty nefunguje. Stát nemá přehled o jejich stavu, tempo oprav je pomalé

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil péči o silniční a dálniční mosty v ČR od roku 2014. Kontrola ukázala, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. Neexistuje ani jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba. Údržba mostů je v řadě případů nedostatečná a opravy se často odkládají. Postupné chátrání některých mostů pak může vést až k nákladným rekonstrukcím nebo stržení mostu a stavbě nového. Při současném tempu oprav a rekonstrukcí nelze očekávat, že v dohledné době dojde k výraznému zlepšení.

V ČR je celkem přes 17,5 tisíce silničních a dálničních mostů. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou majetkem státu, mosty na silnicích II. a III. třídy vlastní kraje. Jak vyplývá z podkladů od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ve špatném až havarijním stavu je téměř 500 mostů vlastněných státem a 3 000 mostů v majetku krajů. Stav mostů se přitom nedaří dlouhodobě zlepšit.

Systém péče o mosty v ČR podle kontrolorů nefunguje tak, jak by měl. Ministerstvo dopravy (MD) nemá žádnou analýzu stavu mostů a péče o ně. Od roku 2007 má MD ze zákona povinnost vést centrální evidenci pozemních komunikací, dosud ale nevydalo ani příslušný prováděcí předpis. Už v roce 2007 přitom utratilo 2,7 milionu korun za návrh vyhlášky a vytvoření internetové aplikace. Vyhlášku ale nevydalo a aplikaci nevyužilo. Jednotný systém, který by obsahoval přesné informace o stavu mostů a jejich závadách, stále neexistuje.

Podkladem pro plánování údržby a oprav mostů by měly být jejich odborné prohlídky. Kontroloři prověřili 27 dálničních a silničních mostů a zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. ŘSD nezajistilo jejich provádění v předepsaných lhůtách a termínech, dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů. Ministerstvo dopravy navíc v letech 2014–2019 neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na prohlídky, evidenci nebo údržbu mostů.

ŘSD podle kontrolorů mosty řádně neudržovalo a včas neopravovalo většinu z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové.

JŘBÚ bylo protizákonné, nešlo o nezaviněný stav

ŘSD také chybovalo při zadávání veřejné zakázky na řešení havarijního stavu mostu na dálnici D1. Zakázku za téměř 52 milionů korun zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem. Havarijní stav mostu totiž vznikl kvůli zanedbané údržbě a odkládání oprav, ne z nepředvídatelných příčin.

Kontrola také ukázala, že rekonstrukce dálnic řeší nevyhovující stav mostů jen zčásti. Například i na modernizovaných úsecích dálnice D1 zůstávají některé problematické mosty neopravené nebo opravené jen částečně.

Celý kontrolní závěr je možné si přečíst na tomto linku

Úroveň péče o mosty na silnicích II. a III. tříd, které vlastní kraje, NKÚ nemohl souhrnně prověřit s ohledem na svou působnost. Ta mu neumožňuje kontrolovat nakládání s majetkem krajů.

Ministerstvo dopravy dnes dopoledne oznámilo, že Hospodaření se silničními a železničními mosty projde auditem. Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) zřídí pracovní skupinu, která bude řešit financování oprav. „Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Podle vyjádření ministerstva dopravy dle systému hospodaření s mosty BMS (bridge management system) probíhá běžná kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železnic jednou ročně. Hlavní, velká kontrola, pak jednou za šest let a mimořádná na konci záruční lhůty nebo v případě požáru či přírodních katastrof.

Stát a kraje se starají celkem o 24.306 mostů, z čehož ve správě krajů je 12.596 mostů na silnicích II. a III. tříd, stát se pak stará o 11.710 mostů na dálnicích, silnicích I. tříd a na železnici. Nejvíce mostů ve špatném technickém stavu je na krajských silnicích III. třídy (25 %), následují silnice II. třídy (18,5%) a státní silnice I. třídy (11,7 %). Naopak nejméně problematických mostů je na železnici pod Správou železnic (4,7 %) a na dálnicích (6,5%).

Počty mostů na silnicích a dálnicích ve správě státu a krajů. Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce provádí opravu téměř 100 mostů, z toho je zhruba polovina mostů ve stavebním stavu VI. Druhá polovina se týká oprav mostů v nižších stupních, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. V roce 2020 ŘSD předpokládá zahájení oprav mostů v celkovém objemu cca 2,6 mld. Kč a v roce 2021 plánuje tyto finance ještě navýšit.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter