Studie k rychlodráze z Prahy do Drážďan bude hotová v září

Vlak Českých drah. Foto: pixabay.com

Studie proveditelnosti nové vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany bude hotová do září. Trasa povede mimo původně vytýčený koridor. Po schválení studie budou pokračovat další investiční přípravy stavby. Dnes o tom informovala Správa železnic. Zpracování studie nabralo v minulých měsících zpoždění, kvůli čemuž správa letos rozvázala smlouvu se sdružením CEDOP-EGIS. Studii nyní dokončuje Správa železnic. První úsek trati by měl být dokončen v roce 2030. Celá trať by měla stát kolem pěti miliard eur (asi 131 miliard korun).

V září by studii měla dostat k posouzení centrální komise ministerstva dopravy. Po jejím schválení bude Správa železnic pokračovat s investičními přípravami přeshraniční části stavby mezi Ústím nad Labem a Heidenau i mezi Prahou a Lovosicemi/Litoměřicemi. Tento úsek přitom rozdělí na dva. První povede z pražské Balabenky k odbočce Oleško a druhý z Oleška do Litoměřic.

Trať povede mimo původně vymezený koridor, který odpovídal územní rezervě historicky vložené do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Podle správy už nyní nevyhovoval. Železnice by podle aktuálních plánů měla navazovat na současnou koncepci dopravní obsluhy regionů a přiblížit se k některých městům.

Při projednávání nové trasy proto správa jedná se zástupci dotčených obcí. Z těchto jednání by měly vzejít podmínky pro další přípravu projektu. Obce se budou moci následně zapojit i do procesu EIA, při kterém se posuzují dopady stavby na okolní životní prostředí.

Prvním dokončeným úsekem by se za deset let měla stát část z Prahy do Lovosic. Jde o součást transevropské dopravní sítě TEN-T. Správa železnic proto nyní připravuje na počátek příštího roku vypsání soutěže na zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí a posouzení EIA.

Nejdále je zatím rozpracovaná příprava přeshraničního úseku česko-německého Krušnohorského tunelu. Správa spolu s Němci připravuje zakázky na projektové řízení přípravy stavby, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo průzkumy a posudky potřebné pro výstavbu tunelu. Projektové řízení podle německého vzoru bude uplatněno jak na samotný 26 kilometrů dlouhý tunel, s jehož zprovozněním oba státy počítají ve druhé polovině příštího desetiletí, tak na navazující trať od tunelu do Ústí nad Labem.

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan patří vzhledem k narůstající nákladní dopravě mezi Českem a Německem k prioritám obou zemí. Jízdní dobu na trase Praha – Drážďany by měla zkrátit na jednu hodinu a ministerstvo dopravy si od ní slibuje, že zároveň odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční trati v údolí Labe.

-čtk-