Úterý, 30. listopadu, 2021

Karlovarští úředníci zadali zakázku na stavbu centralizace nemocniční péče špatně. Kraj musí zaplatit 100 tisíc pokuty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úředníci Karlovarského kraje dostali pokutu 100 tisíc korun za pochybení v zakázce na budovy pro centralizaci lékařské péče v krajské nemocnici. Potvrdil ji předseda ÚOHS Petr Rafaj, který zamítl rozklad podaný k antimonopolnímu úřadu.

Karlovarský kraj při zadávání veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek., když vymezil předmět zakázky příliš široce. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Konkrétně šlo o to že kromě stavebních prací zahrnul zadavatel i dodávky nábytku, například skříní, křesel, židlí, ale také dodávky audiovizuální či bílé techniky. Jednalo se například o LCD televizi včetně držáku, chladničku na léky (objem cca 150l), chladničku (objem cca 126l), chladničku s mrazničkou (objem cca 170l) či myčku nádobí s termickou dezinfekcí.

Antimonopolní úřad míní, že úředníci Karlovarského kraje vymezili předmět plnění veřejné zakázky natolik široce, že zahrnovalo vzájemně nesouvisející plnění, v důsledku čehož mohlo dojít k omezení okruhu potenciálních dodavatelů. Někteří z nich nemuseli být totiž schopni nabídnout zadavateli všechna plnění, jež byla do předmětu této veřejné zakázky zahrnuta. V rozhodnutí ÚOHS se mj. uvádí, že pokud by zadavatel poptával jednotlivé části zakázky (stavební práce, dodávky nábytku, dodávky audiovizuální či bílé techniky) samostatně, mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Smlouvu na plnění této zakázky ale zadavatel v únoru 2015 uzavřel s brněnskou společností OHL ŽS.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila podle zadávací dokumentace
112.712.355,37 korun bez DPH. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Jak dále vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 26. listopadu 2014, zástupci karlovarského kraje obdrželi celkem 6 nabídek. 

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru. Úřad postupoval správně, když ve výroku II. napadeného rozhodnutí uložil zadavateli za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. napadeného rozhodnutí pokutu ve výši 100.000 korun,“ uvedl v rozhodnutí o rozkladu předseda ÚOHS Rafaj.

Kristián Chalupa

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter