Neděle, 19. září, 2021

Stavba nových středočeských úseků dálnice D7 by měla začít v roce 2023

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že nové části dálnice by mohly být v provozu v roce 2025. Jde o tři úseky, a to Knovíz – Slaný západ, Slaný západ – Kutrovice a Kutrovice – Panenský Týnec. Jejich příprava pokračuje odděleně a termíny mohou ovlivnit i rozhodnutí různých úředních orgánů. Ačkoliv ŘSD plánuje zahájení všech tří staveb přibližně ve stejnou dobu, v případě potřeby nevylučuje ani spuštění prací jednotlivě. 

Ve středních Čechách je třeba dostavět ještě téměř sedmnáct kilometrů dálnice D7 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Knovíz a Panenským Týncem, kde nyní pokračuje výstavba nové části D7.

Uzemní rozhodnutí je pravomocné

Mezi Knovízí a Slaným západ vzniknou nové mosty včetně mostní estakády dlouhé 268 metrů, přibudou dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn.

„Pokud jde aktuální stav přípravy stavby, tak pro tento úsek máme pravomocné územní rozhodnutí a jsme ve fázi stavební přípravy,“ uvádí Martin Buček z ŘSD. 

Připravená je i další dokumentace a postupně by také mělo začít jednání s jednotlivými vlastníky o výkupu jejich pozemků.

Mosty a protihlukové stěny

Úsek Slaný západ – Kutrovice je nejkratší, měřit má zhruba tři kilometry. „Součástí stavby tohoto poměrně krátkého úseku je však pětice mostů, z nichž tři tvoří zcela nové mostní objekty a další dva mosty projdou rekonstrukcí,“ říká Martin Buček. 

Podle něj u tohoto úseku postoupila příprava nejdále a letos v srpnu by mohla být podána žádost o stavební povolení.

Členění jednotlivých úseků. Zdroj: ŘSD

Poslední úsek, pro který už je také vydané územní rozhodnutí, propojí Středočeský kraj s Ústeckým. I zde přibude několik mostů a protihlukové stěny. „Například stávající most u Kutrovic, který prošel v loňském roce rekonstrukcí, se stane součástí levého jízdního pásu směrem na Prahu. Ve směru na Chomutov vedle něho vyroste most nový,“ doplňuje Martin Buček.

Spojení s hlavním městem

Dálnice D7 tvoří v plánech české dálniční sítě doplňkový tah, který není součástí hlavních mezinárodních koridorů, nicméně představuje významný přínos pro ekonomiku a zaměstnanost jednoho z nejchudších regionů v České republice. 

Spojení průmyslového Mostecka a Chomutovska s hlavním městem či rychlejší napojení na Německo a tím i západní Evropu představují výrazné stimuly zejména pro zahraniční investory. 

Přestavba silnice I/7 na kapacitní dálnici D7 přináší zkrácení jízdních dob, které vedou k úspoře provozních nákladů. Očekávané zvýšení bezpečnosti silničního provozu se projeví ve snížení počtu dopravních nehod a v úsporách nákladů, spojených s nehodami. V neposlední řadě budou v rámci staveb vybudována opatření k ochraně a zlepšení životního prostředí, jako jsou protihlukové stěny a valy či mostní objekty převádějící v území definované biokoridory. 

čtk, ede

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter