Státní zástupci vrchního státního zastupitelství budou odůvodňovat usnesení o příslušnosti

Vydat usnesení, přesvědčivě ho odůvodnit a poslat Nejvyššímu státnímu zastupitelství i s příslušným spisem ke stvrzení budou muset státní zástupci vrchních státních zastupitelství v případě, že rozhodnou o příslušnosti jiného státního zastupitelství k výkonu dozoru, než jak jim příslušnost určuje vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství. Stížnost proti tomuto usnesení státního zástupce vrchního státního zastupitelství bude nepřípustná.

Tento postup je popsán hned v úvodu Pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze 3. září 2019 a nabýt účinnosti má dle rozsáhlého dokumentu 1. ledna 2020.

Příslušnost výkonu dozoru v trestním řízení už nyní vrchním státním zastupitelstvím závazně určuje vyhláška ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. Definováním některých trestných činů a určením jejich příslušnosti k dozoru v přípravném řízení na vrchních státních zastupitelstvích vznikly odbory závažné hospodářské a finanční kriminality.

NSZ rozšiřuje vyhlášku ministerstva o jednacím řádu

Rovněž situace, kdy státní zástupce vrchního státního zastupitelství rozhodne o změně příslušnosti a případ předá nižšímu státnímu zastupitelství, už je vyhláškou popsána – státní zástupce případ předá s „předchozím souhlasem nejvyššího státního zastupitelství“. To se týká i situace, kdy je případ vyloučen ze společného řízení a měl by být předán jinému státnímu zastupitelství, ale vrchní státní zastupitelství si ho naopak k výkonu dozoru ponechá. Také v tomto případě se tak musí stát s předchozím souhlasem nejvyššího státního zastupitelství, stojí ve vyhlášce.

Nyní postup kodifikovaný vyhláškou ministerstva ještě rozšiřuje a upřesňuje nejvyšší státní zastupitelství Pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Nakládáním s příslušností na vrchních státních zastupitelstvích se týká hned úvodní článek 2.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová