Neděle, 1. srpna, 2021

Státní opravny vojenské techniky šetří až 9 milionů ročně na energiích

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Proč by i státní podnik z oboru vojenského průmyslu nemohl být energeticky efektivní? Opravárenský podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína platí za zemní plyn, elektřinu a vodu minimálně o 7 milionů korun méně než v minulosti, loni se úspora dokonce přiblížila 9 milionům. Úsporná opatření v podniku zajistila společnost Enesa ze skupiny ČEZ ESCO.

Celý projekt odstartovalo v roce 2017 nahrazení centrálních parních kotelen v obou areálech novými zdroji tepla na zemní plyn umístěnými přímo ve vytápěných objektech. Projekt zahrnoval též výměnu plynových rozvodů, úpravu otopné soustavy, rekonstrukci trafostanice, výměnu vnitřního i venkovního osvětlení, využití odpadního tepla, zateplení některých střech a instalaci spořičů vody.

Od poloviny roku 2018 už běží důsledný energetický management, který hlídá energetiku podniku. Výběr energeticky úsporných opatření se řídil potenciálem úspor, které přinesou. Díky tomu se vstupní investice ve výši 71 milionů korun podniku VOP CZ vrátí nejpozději do konce trvání projektu, tedy do roku 2028.

Státní firma VOP CZ se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou, což jsou provozy charakteristické vysokou spotřebou energií. „Kvůli zvýšení konkurenceschopnosti už mnoho let intenzivně stlačujeme naše provozní náklady. Přesvědčili jsme se, že modernizace energetického hospodářství, kdy se investice splácí z budoucích úspor energie, je velmi efektivní způsob, jak toho dosáhnout,“ říká generální ředitel VOP CZ Radovan Putna.

VOP CZ je významný hráč na poli armádní techniky. Podnik s více než 700 zaměstnanci se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba vojenské techniky i civilních produktů. VOP CZ má dva výrobní areály v Bludovicích a v Šenově u Nového Jičína.

Rostoucí, ale nepříliš ziskové ČEZ ESCO

Před zhruba pěti lety začal ČEZ budovat novou značku – ČEZ ESCO vedené Kamilem Čermákem. Nová divize polostátní energetické skupiby se zaměřila ba energetické služby, zahrnující zvyšování energetické efektivity, výstavbu a provozování lokálních zdrojů energie či výstavbu střešních fotovoltaik. Po expanzi na českém trhu následovala vlna akvizic firem z oboru energetických služeb v Německu, Polsku i dalších zemích.

Jak Ekonomický deník upozornil na konci května, výsledky firem ze skupiny ČEZ ESCO příliš nevynikají vysokou ziskovostí. Některé firmy – hlavně německý Elevion a jeho dceřiné firmy – byly loni ztrátové. Podle vyjádření ČEZ není čistý zisk v tomto případě tou zásadní hodnotou, důležité je cashflow. Loňské výsledky navíc negativně ovlivnila omezení spojená s koronavirovou pandemií.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter