Státní fond rozvoje bydlení rozšíří působnost a změní jméno

Ilustrační obrázek, zdroj: Pixabay

Stávající Státní fond rozvoje bydlení by měl mezi své aktivity přibrat i ty, které podporují další oblasti regionálního rozvoje a které spadají do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Týkat se to podle návrhu, který teď dostala na stůl vláda, má třeba udržitelného rozvoje měst a obcí a cestovního ruchu. V této souvislosti má také fond změnit jméno. Nově se bude jmenovat SFPI – Státní fond pro podporu investic.

Program pro mladé spustil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v polovině srpna. S modernizací nebo pořízením bydlení má pomoct lidem do 36 let, kteří pečují o dítě. Podmínky jsou velmi výhodné – úrok podle základní referenční sazby Evropské unie pro ČR (nejméně ale 1%), žádné poplatky a v některých případech i dotace 30 000 Kč za další dítě do rodiny. Podobné programy (nejen pro jednotlivce, ale i pro obce) má SFRB na starosti od roku 2000. Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož působnosti fond spadá, teď ale předkládá vládě návrh nejen na změnu jména, ale i rozšíření působnosti. Nově by tak měl fond podporovat i projekty v oblasti cestovního ruchu nebo udržitelného rozvoje.

Nově rozšířený fond se zkratkou SFPI by měl mít podle návrhu přístup do základních státních registrů. Tím by se měla zefektivnit jeho práce, žadatelům o podporu by navíc mohla ubýt administrativní práce. Přesnější a důsledná evidence žadatelů má zabránit domu, aby někdo čerpal státní podporu na stejnou činnost opakovaně. Zlepšit by se díky tomu také měla možnost fondu vymáhat dluhy – třeba v případě změny jména dlužníka.

„SFRB není bankovní institucí, ačkoliv poskytuje úvěry. Není tedy součástí Bankovního registru klientských informací jako banky. Při posuzování úvěruschopnosti zájemce o úvěr SFRB postupuje dosud na základě čestných prohlášení žadatelů. Je však namístě, aby SFRB (nově SFPI), stejně jako jiné subjekty poskytující úvěry, měl možnost ověření míry zadlužení svých „klientů“ a měl k dispozici základní informace o poskytnutých úvěrech (počtu úvěrových smluv, výše částek poskytnutých úvěrů, výše pravidelných splátek) a jejich splácení včetně historie splácení, jakož i o podaných žádostech o další úvěry,“ přidává MMR v důvodové zprávě další důvod pro rozšíření kompetencí v oblasti získávání a zpracování osobních údajů. To v připomínkovém řízení podpořila i ČNB, které zdůraznila , že by naopak i Fond měl svoje informace sdílet s ostatními hráči na trhu.

Návrh upravuje pouze rámec pro poskytování podpor, tedy možnost státu prostřednictvím SFPI poskytovat podporu do zákonem vymezených oblastí. Podmínky poskytování konkrétních programů pak bude opět určovat vláda případ od případu.

Samotné přejmenování fondu a výdaje s ním spojené vyjdou daňové poplatníky podle důvodové zprávy na víc než 880 tisíc korun. Tyto náklady zahrnují třeba výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů, úpravu webových stránek apod. Fond by je měl uhradit ze svého rozpočtu.

Vanda Kofroňová