Čtvrtek, 29. července, 2021

Stát zavede novou definici utajovaných informací, mohou mít i ústní podobu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní tajemství se má nově rozdělit na utajované dokumenty a utajované informace. Utajovaný dokument bude fyzickým záznamem utajované informace. Utajovaná informace bude moci nově existovat i v ústní podobě.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který má Česká justice k dispozici. Zákon byl novelizován naposledy v roce 2006. Současnou potřebu novelizace ukázala podle důvodové zprávy praxe a jednání pracovní skupiny založené ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v roce 2017.

Státní tajemství může být zvukové, obrazové i ústní

Novela zavádí zcela nově pojatou utajovanou informaci, což podle důvodové zprávy rovněž vyplynulo z každodenní praxe: „Definice utajované informace, která je zakotvena v zákoně, nepokrývá striktně vzato všechny možné podoby utajované informace. Cílem precizované definice je tak zohlednit též ústní, obrazovou nebo zvukovou podobu utajované informace, neboť utajovaná informace může existovat, aniž by byla zachycena na nějakém nosiči.“

„V souvislosti s uvedenou úpravou na teoreticko-právní bázi je cílem nové právní úpravy též explicitně zakotvit, že se utajovaná informace označí stupněm utajení vždy bez ohledu na její podobu. S ohledem na navrženou úpravu definice utajované informace se nově zavádí pojem utajovaného dokumentu, který doposud v zákonné právní úpravě chyběl, kdežto praxe a prováděcí právní předpisy s tímto pojmem pracují každodenně,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě.

Nová definice utajované informace má vypadat takto: 1a Utajovaná informace 1.Utajovanou informací se rozumí informace v jakékoliv podobě, označená stupněm utajení v souladu s tímto zákonem (§ 4), jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která spadá do některé z oblastí uvedených v katalogu oblastí utajovaných informací. Každá utajovaná informace musí být původcem klasifikována stupněm utajení. Pokud je utajovaná informace tvořena dílčími utajovanými informacemi různého stupně utajení, klasifikuje se a označí se stupněm utajení podle nejvyššího stupně utajení dílčí utajované informace. Utajovaný dokument se pak v návrhu novely stane samostatnou kategorií v paragrafu…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit