Středa, 14. dubna, 2021

Stát si na daních z příjmu firem nepatrně polepšil. Přesto téměř polovina firem vykázala nulu nebo ztrátu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za rok 2019 vykázalo nejvíc českých firem v daňovém přiznání nulu nebo ztrátu. Z 81 000 firem, u kterých jsou k dispozici finanční výkazy na sbírce listin, žádnou daň z příjmu nezaplatilo 48 % z nich. Uvádí to dnešní analýza poradenské společnosti Bisnode, která disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů v ČR. Z dat Bisnode dále vyplývá, že za posledních osm let roste podíl firem, které daně platí. Jejich podíl se zvýšil o 11procentních bodů z 40,5 % v roce 2012 na 51,7 % v roce 2019.  

Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2019 zveřejnily své finanční výkazy (data k 11/2020).

V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek více než 180 000 subjektů, za letech 2016 a 2017 zhruba 160 000, za rok 2018 se jedná o téměř 141 500 subjektů a počet firem za uplynulý rok se blíží hranici 81 000. „Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

„Přesto, že se české ekonomice v roce 2019 dařilo velmi dobře, téměř polovina firem, které zveřejnily finanční výkazy, ve svém daňové přiznání vyčíslila ztrátu. Nicméně z dlouhodobé analýzy Bisnode vyplývá, že klesá podíl společností, které daně z příjmu neplatí,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Za posledních osm let se jejich podíl se zvýšil o 11procentních bodů z 40,5 % v roce 2012 na 51,7 % v roce 2019. Současně narůstá podíl společností, které daně z příjmu zaplatí. V roce 2012 jich bylo 40,5 % a loni 51,7 %. Daň z příjmu do sta tisíc odvedlo 27,7 % ze sledovaného vzorku, od 100 tisíc do milionu 15,7 %. Více než milion pak odvedlo 8,4 % společností.

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností

Daň z běžné činnosti v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 <= 0 102 431 107 271 103 106 97 475 85 562 81 029 70 584 39 073
 0 – 100 000 39 925 43 365 46 242 47 823 43 431 42 641 37 714 22 397
 100 000 – 1 000 000 21 424 22 303 24 798 26 799 24 285 24 375 22 114 12 692
 1 000 000 – 10 000 000 7 242 7 676 8 870 9 836 9 435 10 037 9 411 5 572
10 000 000 – 100 000 000 959 1 094 1 267 1 380 1 459 1 506 1 500 1 107
 > 100 000 000 110 98 112 123 131 139 142 126
celkem 172 091 181 807 184 395 183 436 164 303 159 727 141 465 80 967

 

Daň z běžné činnosti v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 <= 0 59,52 % 59,00 % 55,92 % 53,14 % 52,08 % 50,73 % 49,90 % 48,26 %
 0 – 100 000 23,20 % 23,85 % 25,08 % 26,07 % 26,43 % 26,70 % 26,66 % 27,66 %
 100 000 – 1 000 000 12,45 % 12,27 % 13,45 % 14,61 % 14,78 % 15,26 % 15,63 % 15,68 %
 1 000 000 – 10 000 000 4,21 % 4,22 % 4,81 % 5,36 % 5,74 % 6,28 % 6,65 % 6,88 %
10 000 000 – 100 000 000 0,56 % 0,60 % 0,69 % 0,75 % 0,89 % 0,94 % 1,06 % 1,37 %
 > 100 000 000 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,10 % 0,16 %

Data k 16. 11. 2020, zdroj: databáze a výpočty Bisnode

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter