Stát chce omezit účast zmocněnců ve správních řízeních, ČAK to vítá

Česká advokátní komora vítá nové ustanovení (§ 72b) v novele zákona o odpovědnosti za přestupky, které má omezit roli zmocněnce, pokud ji vykonává soustavně. Napříště by v takovém případě měl zastoupení převzít advokát.

Novela, kterou připravilo Ministerstvo vnitra a schválila vláda, je nyní v Poslanecké sněmovně. Podle důvodové zprávy má reagovat na současný stav, kdy obstrukcemi ve správních řízeních obecní zmocněnci způsobují zahlcenost správních orgánů i správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu, přičemž správní orgán nemá možnost je vyloučit ze zastoupení v konkrétním řízení.

Tyto osoby nabízejí pachatelům přestupků své služby, jejichž cílem je vyhnout se povinnosti zaplatit pokutu za přestupek. V této souvislosti dochází mnohdy k obstrukčním praktikám a zneužívání práva, resp. k zahlcování správních orgánů množstvím, často i nesmyslných podání. Správní orgán vzhledem k tomu mnohdy neřeší věcnou stránku přestupku, ale pouze obstrukce v řízení.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek