Pondělí, 4. července, 2022

STAPRO napadá modernizaci informačního systému VFN, na průtazích či krachu projektu vydělá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V nemocničních informačních systémech se točí velké peníze. V posledních letech se začaly realizovat projekty, které tradičním dodavatelským IT firmám vytvářejí nepříjemnou konkurenci. Příkladem takového projektu je Zlatokop, který byl vyvinut v pražském IKEMu. IKEM nabízí Zlatokopa bezplatně dalším nemocnicím s tím, že jim dovoluje pokračovat dál ve vývoji a programování bez závislosti na dodavatelích. Doposud nabídku IKEMu využila Nemocnice Na Homolce a teď má zájem to udělat i Všeobecná fakultní nemocnice. K Zlatokopovi si ovšem nemocnice musí pořídit licence k provozní a integrační platformě. Tento model se snaží torpédovat společnost STAPRO s.r.o., tradiční dodavatel nemocničních informačních systémů a stále ještě dodavatel NISu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

U Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proto (ÚOHS) STAPRO napadlo výběrové řízení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na pořízení licence k provozní a integrační platformě a brání tím tak VFN, aby ukončila smlouvu s ním.

Pro VFN je STAPREM vyvolané řízení před antimonopolním úřadem nepříjemnou komplikací. Peníze na vývoj systému a realizaci zakázky totiž čerpá z dotace, která je časově omezená.

Prodlužování procesu tak značně hraje do karet samotnému STAPRU. Zaprvé mu dál potečou od VFN nemalé finanční prostředky za současný nemocniční informační systém (NIS).

A za druhé, kdyby nemocnice nestihla z důvodu dlouhého projednávání věci před ÚOHS splnit časové podmínky dotace, nemusela by vlastní modernizovaný nemocniční informační systém vyvinout.

To by zcela jistě hrálo ve prospěch nejen STAPRA ale i jiných významných hráčů na trhu jako je třeba společnost ICZ a.s. I u této IT firmy je těžko představitelé, že další vývoj Zlatokopa vítá s otevřenou náručí. Právě ICZ přitom poskytla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyjádření ohledně software Zlatokop a otázek plynoucích z námitek STAPRA.

ÚOHS přitom nedávno v podstatě totožnou veřejnou zakázku posuzoval. Stejný postup totiž před časem realizovala i zmíněná Nemocnice na Homolce, od níž VFN řešení převzala, a i její záměr její dosavadní dodavatel IT systému napadl s podobou argumentací jako nyní STAPRO.

V případě Homolky antimonopolní úřad správnost jejího postupu potvrdil, a s ohledem na zásadu legitimního očekávání by tak měl obdobně rozhodnout i v kauze VFN. Přesto se v případě VFN řízení u ÚOHS prodlužuje a ÚOHS zkoumá i otázky, které v případě Homolky nepovažoval za nutné zkoumat. Přitom čím déle bude řízení u Úřadu trvat, tím víc na tom STAPRO vydělá a tím větší budou související ztráty VFN.

Ekonomický deník měl možnost nahlédnout jak do podání STAPRA, tak do vyjádření Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Projekt Zlatokop vytváří IKEM a VFN jako alternativu k současným nemocničním informačním systémům, které IT manažeři v neformálních diskusích označují jako „krabicové”. Jejich podstatou je dodávka ucelené aplikace, kterou může dále spravovat a vyvíjet pouze příslušný dodavatel. Po dovyvinutí Zlatokopa ve VFN, která má mnohem více klinik a oddělení než samotný IKEM, by měl být tento nemocniční informační systém široce uplatnitelný v dalších nemocnicích, které by ho dostaly k dispozici zdarma. Podporovatelé projektu si od toho slibují úsporu veřejných financí a nové možnosti pro nemocnice samostatně si vlastní informační systém upravovat. Řada nemocnic proto s napětím očekává výsledky práce VFN.

Díky Zlatokopovi se totiž nemocnice zbaví závislosti na dodavateli současných NIS, kdy si stěžují na to, že jakákoliv změna současného NIS generuje navýšení měsíčních plateb za vícepráce a současně závislost na stávajícím dodavateli dále posiluje.

STAPRO napadlo výběrové řízení na licence nezbytné pro provozní a integrační platformu Zlatokopa u antimonopolního úřadu s argumentací, že model zajištění NIS zvolený VFN bude dražší než kompletní dodávka nového NIS a takto převzatý má být zastaralý. STAPRO dále napadá údajně netransparentně a účelově nastavené podmínky zadání, které mu brání účastnit se soutěže a nabídnout levnější plnění. S těmito argumenty VFN nesouhlasí.

To potvrzuje i expertní nacenění podle kterého by dodávka nového NIS byla podstatně dražší. Využívání Zlatokopa a nakoupení licencí k němu včetně vlastního vývojového týmu VFN by mělo nemocnici přinést úsporu v řádu desítek milionů korun.

Systém Zlatokop podle VFN navíc již disponuje funkcemi napojenými na eHealth systém, funkcionalitu tzv. Portálu pacienta a současně jde o jediný NIS v České republice, který dosahuje standardu HL7, tj. aktuálně nejvyšší úrovně standardu pro přenos klinických a administrativních dat. Zlatokop má být navíc postaven na principech tzv. otevřené architektury, které umožňují snadněji reagovat na moderní trendy, přičemž tento NIS je zcela běžným standardem v anglosaském světě.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter