Sobota, 27. listopadu, 2021

Spotřeba elektřiny v České republice překonala rekord z roku 2018

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatížení elektrizační soustavy České republiky, neboli okamžitá spotřeba elektřiny, má od od pondělka nové historické maximum – 12 226 MW. Stávající maximum z roku 2018 tak bylo překonáno o více než 150 MW. Vysoké zatížení je způsobeno zejména přetrvávajícím extrémně chladným počasím, uvedl provozovatel přenosové soustavy České republiky, společnost ČEPS.

V pondělí v 8:50 dosáhla okamžitá spotřeba elektřiny v České republiky hodnoty 12 226 MW. Překonala tak stávající historické maximum 12 058 MW z 28. února 2018 o více než 150 MW. Takto vysoké zatížení způsobilo podle ČEPS zejména přetrvávající extrémně chladné počasí v minulém týdnu a na začátku aktuálního týdne spojené se zvýšeným vytápěním.

„Vysoké zatížení elektrizační soustavy nastává vždy v zimě v pracovní dny a v období, kdy na území České republiky trvají celodenní mrazy. Naši dispečeři, kteří provoz soustavy řídí, jsou na takové situace připraveni a případnou mimořádně zvýšenou spotřebu elektřiny dokáží pokrýt využitím služeb výkonové rovnováhy,“ řekl ředitel sekce Dispečerské řízení společnosti ČEPS Miroslav Šula.

Současné mrazy neohrožují ani prvky přenosové soustavy a jejich údržbu, ČEPS v souvislosti s nimi momentálně neeviduje žádné mimořádné události.

Přenosová soustava České republiky patří k nejlepším a nejrobustnějším v Evropě. Její prvky jsou konstruovány tak, aby odolaly extrémním meteorologickým podmínkám, jako jsou silné námrazy či vítr až o síle vichřice.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter