Úterý, 30. listopadu, 2021

Spotřeba elektřiny mezikvartálně vzrostla a blíží se hodnotám z doby před pandemií

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ve třetím kvartále letošního roku byla celková spotřeba v České republice vyšší o 1,8 procent než v třetím čtvrtletí roku 2020. Po očištění od vlivů počasí zůstává stále o 1,5 procenta vyšší, přesto je o 0,3 procenta nižší než ve stejném období roku 2019. „Také oproti druhému kvartálu letošního roku spotřeba vzrostla, což bylo očekávatelné vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením. V obecné rovině naměřená data značí hospodářský růst a postupný návrat ekonomiky do doby před pandemií,“ shrnuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Ve spotřebě elektřiny se odráží počasí i vnější vlivy jako je už více než rok probíhající pandemie COVID-19.

Ve třetím kvartále letošního roku tak byla celková spotřeba v České republice vyšší o 1,8 % než ve třetím čtvrtletí roku 2020. Po očištění od vlivů počasí přitom tato hodnota stále činí 1,5 %, přestože zůstává o 0,3 % nižší než spotřeba ve stejném období roku 2019.

Mezikvartální a meziroční kvartální změna očištěné spotřeby o vliv počasí. Foto: Amper Meteo

„Také oproti druhému kvartálu letošního roku spotřeba vzrostla o 0,8 %, což se dalo očekávat vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením. V obecné rovině naměřená data značí hospodářský růst a postupný návrat ekonomiky do doby před pandemií,“ shrnuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Pravidelná čtvrtletní zpráva odborníků ze společnosti Amper Meteo zahrnuje také přehled výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE).

Podle dostupných dat zůstala v třetím kvartále výroba z fotovoltaiky v meziročním srovnání prakticky stejná. Mírně se zvýšila v červenci a hlavně v září. Naopak zataženější a deštivější srpen přinesl meziroční pokles výroby o 7,1 %, oproti dlouhodobému průměru dokonce o 14 %. Od začátku roku se přitom výroba fotovoltaických elektráren drží na úrovni o přibližně 5 % nižší v meziročním srovnání stejně jako vůči letům 2015 až 2019.Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných, vodních elektráren a spotřeba elektřiny (neočištěná o vliv počasí) v porovnání s průměrem 2015-2019 a také jen rokem 2020 (spodní levý graf je porovnání s rokem 2020). Vysvětlivky:
FVE – fotovoltaické elektrárny, VE – vodní elektrárny, VTE – větrné elektrárny. Foto: Amper Meteo

Nefoukalo

Letošní léto a začátek podzimu také nebyl příliš větrný. Meziroční rozdíl třetího kvartálu činí -6 %. Nejvíce se na tom podílelo září s meziročním poklesem výroby o 13 %. Od začátku roku je výroba z větrných elektráren nižší o 18 % oproti roku 2020.

Naopak stále velmi dobře si vede výroba z vodních zdrojů, která se po suchém období stabilizovala na relativně vyrovnané úrovni posledních měsíců. V tomto čtvrtletí stoupla výroba vodních elektráren meziročně o 12,4 %. Celkově vyrobily vodní elektrárny od začátku roku o 52 % více energie než v letech 2015 až 2019.

Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí k 3.10.2021. Foto: Amper Meteo

Především díky výrobě z malých vodních elektráren je letošní výroba z kombinace fotovoltaické elektrárny + větrné elektrárny + vodní elektrárny o 3 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Výroba z těchto zdrojů pokryla 7,3 % spotřeby elektřiny v České republice.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter