Středa, 25. května, 2022

Společnost GARLAND poškozovala spotřebitele, hrozí jí pokuta téměř 100 milionů korun. Jde o historicky nejvyšší trest

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti GARLAND distributor (e-shopu se zahradní technikou) pokutu ve výši 96 751 000 korun za vertikální dohody o určování cen pro další prodej. Jedná se o historicky nejvyšší pokutu uloženou za tento typ protisoutěžního jednání. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Soutěžitel GARLAND s.r.o. se podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopustil přestupku tím, že v období nejméně od 18. 6. 2013 do 6. 6. 2019, tedy téměř 6 let uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej.

Cílem těchto dohod bylo vyloučení hospodářské soutěže mezi distributory společnosti GARLAND na trzích zahradní techniky, zahradního vybavení a nářadí pro domácí (hobby) použití na území České republiky.

ÚOHS plnění uvedených dohod zakázal a uložil společnosti GARLAND pokutu ve výši téměř 97 milionů korun. Současně jí bylo uloženo, aby všechny své odběratele informovala o zákazu a neplatnosti uvedených dohod.

„Společnost GARLAND tímto jednáním vědomě potlačovala konkurenci na horizontální úrovni mezi maloobchodními prodejci jí dodávaného zboží. Ti proto nemohli nabízet uvedené zboží koncovým spotřebitelům za ceny nižší, než které společnost GARLAND stanovila. Společnost GARLAND uzavírání cenových dohod sama iniciovala, trvala na jejich dodržování, které vymáhala pod hrozbou sankce, která spočívala např. v blokaci účtu odběratele v objednávkovém systému. Vynucovaní cenových dohod soutěžitelem GARLAND vedlo i k tomu, že odběratelé sami kontrolovali nedodržování stanovených maloobchodních cen jinými odběrateli (jejich konkurenty) a žádali společnost GARLAND o nápravu, tj. zajištění jednotných (vyšších) maloobchodních cen,“ sdělil Ekonomickému deníku mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

V důsledku tohoto jednání společnosti GARLAND došlo k narušení hospodářské soutěže spočívající ve vyloučení cenové soutěže mezi prodejci, udržování vyšší cenové hladiny jí distribuovaného zboží, a to jednoznačně v neprospěch koncových spotřebitelů.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter