Sobota, 27. listopadu, 2021

Špion, o kterém se nemluví. V USA byl s nejvyššími poctami pohřben šéf CIA pro středovýchodní Evropu a Sovětský svaz

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tuto zprávu nejspíš v českých médiích nenajdete. V USA byl tento týden na Arlingtonském národním hřbitově s nejvyššími poctami pohřben bývalý ředitel oddělení CIA pro střední a východní Evropu a Sovětský svaz David Forden. Americký zpravodajský důstojník byl jednou z klíčových postav výzvědné služby USA v době takzvané studené války ve střední a východní Evropě. V období let 1947 až 1991 vyvrcholily složité zpravodajské hry mezi velmocemi.

Pojmenování studená válka nese stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci mezi lety 1947 až 1991.

Studená válka sice nepřerostla ve skutečné válečné střetnutí, ale její aktéři vedli boj nejrůznějšími metodami: budováním vojenských koalic, závody ve zbrojení, vojenskou a ekonomickou pomocí zranitelným státům ve vlastní sféře vlivu, propagandou, hospodářskými blokádami, předháněním se v technické vyspělosti, rivalitou při sportovních kláních, ale i špionážními aktivitami.

CIA (Central Intelligence Agency), americká Ústřední zpravodajská služba, v tomto období vždy prosazovala primárně zájmy americké vlády, někdy i svoje partikulární zájmy, ale před rokem 1989 byla tato ofenzivní tajná služba desítky let faktickým spojencem i všech svobodymilovných Čechoslováků, Čechů a Slováků. A nejen jich.

Důstojník CIA David Warner Forden stál v první bojové linii tohoto spojenectví.

Davida Fordena v České republice téměř nikdo nezná. Paradoxně je to způsobeno jeho povoláním. Byl ředitelem oddělení CIA pro středovýchodní Evropu a Sovětský svaz. Dříve řídil stanici CIA ve Varšavě.

David Forden předal do centrály CIA v Langley ve Virginii tisíce cenných poznatků. Soustředil se především na vojenské aktivity Sovětského svazu a vojenského paktu Varšavské smlouvy. Mladším čtenářům připomeneme, že to byla právě vojska Varšavské smlouvy vedená generalitou Sovětského svazu, která se podílela na invazi Československa 21. srpna 1968. A dočasný pobyt vojsk na československém území pak trval 23 let.

Daniel Forden řídil v CIA klíčovou výzvědnou operaci, v jejímž rámci Američané získali právě řadu poznatků o vojenských plánech komunistických zemí, dirigovaných Sovětským svazem.

Právě díky Fordenovi se tak do USA dostaly plány Sovětského svazu o plánovaném atoku na Evropu.

Tweet o uložení ostatků Fordena na národním hřbitově ve Arlingtonu. Foto: Muzeum paměti generála Kuklińského

Eso na Východě

V pondělí 25. června 1973 kolem 19 hodiny se plukovník Polské lidové armády Ryszard Kukliński setkal tváří v tvář se cizincem, Američanem v brýlích s drátěnými obroučkami, který mu byl představen jako Daniel.

Američan se nervózního polského důstojníka snažil uklidnit, mluvil s ním polsky.

„Jsem z CIA a jsem rád, že s vámi mohu spolupracovat,“ popsal tajné setkání dvou mužů americký list Washington Post.

V krycím bytě CIA v Polsku se bavili dlouhou dobu.

Američan měl na Kuklińskiho dlouhý seznam otázek, které mířily do srdce vojenské konfrontace studené války v Evropě.

Polský důstojník kouřil cigaretu za cigaretou a popíjel ovocnou šťávu. CIA při tom poskytl pozoruhodné detaily o vojenských aktivitách a smýšlení Sovětského svazu a vazalských zemí Varšavské smlouvy.

Ryszard Kukliński se obával, že by jeho milované Polsko mohlo být vtaženo do jaderné války v Evropě, jako nárazníková zóna zničeno Sověty. Polský armádní důstojník, motivovaný znechucením ze sovětské nadvlády nad Polskem a jeho armádou, ale i nad sousedními zeměmi, začal pracovat jako agent pro Američany.

Kukliński se jako mladý důstojník polské armády zúčastnil invaze Varšavské smlouvy do Československa. Do té doby přesvědčený vlastenec, jehož otce – odbojáře – umučili nacisté, začal po invazi do ČSSR pochybovat o smyslu a povaze komunismu. Poznamenalo ho natolik, že se rozhodl dobrovolně pracovat pro americkou tajnou službu.

V té době byl už plukovník Kukliński styčným důstojníkem pro Varšavskou smlouvu. Pro západního špiona to byla ideální pozice, disponoval totiž přístupem k velmi senzitivním informacím. CIA předal přes 40 tisíc stran dokumentů. Nejen o rozmístění sovětských jaderných zbraní, technických parametrech jejich tanků a raket, ale i o plánech Sovětského svazu nastolit v Polsku v roce 1981 válečný stav.

V roce 1981 musel Kukliński narychlo emigrovat, protože mu hrozilo prozrazení. V komunistickém Polsku ho odsoudili k trestu smrti. Rozsudek byl zrušen až po pádu komunismu. Ale odmítal se o to zasadit první prezident Walesa, musel to udělat až jeho nástupce Aleksander Kwaśniewski.

On naverboval nás

Když se zpravodajský důstojník CIA David Warner Forden s Ryszardem Kukliński poprvé setkali, hned si padli do noty.

„Času bylo málo,“ vzpomínal David Forden v roce 2018, při polském obřadu na počest Kuklińského. „Sundali jsme si bundy, vyhrnuli si rukávy a šli do práce.“

„My jsme ho nenaverbovali, on naverboval nás,“ citoval Fordena list Washington Post.

„Dlouho předtím, než jsem se s ním setkal, se Kukliński již rozhodl, že Polsko si zaslouží být svobodným státem a že existuje pouze jedna země, která může pomoci dosáhnout tohoto cíle – Spojené státy,“ pokračuje ve vzpomínkách Davida Fordena list Washington Post

Po prvním setkání v roce 1973 se pan Forden vrátil na velitelství s jednoznačnou zprávou.

„Je to statečný, schopný a oddaný muž, který se podle mého názoru nepovažuje za zrádce nebo účastníka nějaké špinavé hry,“ vzpomínal dále Forden.

Klíčovou otázkou každého špiona je motiv jeho spolupráce.

„Nezajímala ho osobní sláva ani postavení,“ vyzdvihl Forden ve svém prohlášení, „ale nový horizont pro Polsko.“

Špioni jako kouzelníci

David Forden patřil ke generaci důstojníků CIA, kteří do ústřední zpravodajské agentury nastoupili po druhé světové válce, kdy studená válka nabírala na obrátkách.

S nadšením realizovali agresivní a inovativní techniky komunikace s agenty za železnou oponou. Tyto techniky často zahrnovaly použití iluze a speciálního utajení v mezerách sledování nepřátelské zpravodajské služby.

David Forden proslul technikou známou jako „car pass“, při níž bylo možné přenést zásilku filmů nebo dokumentů mezi jedoucími vozidly poté, co zahnula za roh, aniž by je nepřátelské sledovací týmy odhalily.

Centrála CIA v Langley ve státě Virginia. Foto: Knihovna amerického Kongresu

V roce 1981 byl Ryszard Kukliński CIA tajně vystěhován do Spojených států a s Davidem Fordenem si zůstali blízcí až do smrti Kuklińského v roce 2004.

David Warner Forden obdržel v říjnu 1988 medaili CIA za zásluhy o zpravodajství a v prosinci téhož roku odešel do důchodu.

Tajná operace CIA byla později zfilmována v polském filmu z roku 2014 „Jack Strong“, což bylo krycí jméno, které Ryszard Kukliński používal při komunikaci s CIA.

Spolužák detektiva Columba

David Warner Forden se narodil 11. září 1930 v Buffalu a vyrůstal v East Auroře ve státě New York. Jeho otec byl úředník a matka byla v domácnosti, připomíná život vlivného zpravodajského důstojníka deník Washington Post.

Na Wesleyan University nastoupil jako stipendista a v roce 1952 získal bakalářský titul v oboru státní správa. Následující rok získal magisterský titul na Maxwellově škole občanství a veřejných záležitostí na Syrakuské univerzitě, kde byl jeho spolubydlícím budoucí herec Peter Falk ze seriálu Columbo.

V roce 1954 mu byla nabídnuta práce v CIA, ale nejprve absolvoval důstojnickou školu ve Fort Benningu v Georgii, po níž sloužil šest měsíců jako výsadkář u 82. výsadkové divize armády a poté se vrátil do CIA, aby absolvoval výcvik ve zpravodajských operacích.

Během své kariéry v CIA působil v Německu, Argentině, Polsku, Mexiku, Rakousku a Řecku a zastával klíčové funkce v ústředí, včetně vedoucího oddělení CIA pro Sovětský svaz a střední a východní Evropu.

V roce 2005 David Forden napsal jedné publikaci pro absolventy Wesleyské univerzity, že původně neměl v úmyslu dělat kariéru v CIA. Přišel do Washingtonu a hledal práci ve vládě prostřednictvím silné univerzitní kariérní sítě, ale zjistil, že většina agentur je uzavřena v době, kdy bylo přijímání zaměstnanců na federální úrovni zmrazeno.

Jednou z výjimek byla CIA v době strachu z aktivit komunistického bloku.

Ironií osudu je, že když jednou přišel na univerzitu náborový pracovník CIA a do spisu si poznamenal, že Forden „nemá pro kariéru v tajných službách předpoklady“.

Elitní zpravodajský důstojník David Warner Forden zemřel 12. února 2019 v Alexandrii ve státě Virginia. Urna s jeho popelem byla uložena do nekropole na národním hřbitově v Arlingtonu v pondělí 20. září.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter