Specialista na potrubí jaderných elektráren se musí po 30 letech přeorientovat jinam

Končící výstavba jaderné elektrárny Mochovce, 30 let výročí na trhu a nový generální ředitel. Tolik změn najednou potkává letos firmu Chemcomex, která se specializuje na na navrhování, projektování a realizaci potrubních systémů. Posledních 10 let se zaměřovala právě na práci pro slovenskou jadernou elektrárnu. Vzhledem k tomu, že domácí dostavba Dukovan je plánována až za dlouho, musí se vedení firmy poohlédnout po práci v jiných oborech. 

Více než deset let tvořily hlavní součást tržeb společnosti Chemcomex práce na výstavbě třetího bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Ta se chýlí ke konci a tato dodavatelsko-inženýrská firma, která se specializuje především na navrhování, projektování a realizaci potrubních systémů, hledá nové uplatnění také mimo jadernou energetiku. Symbolicky  v roce, kdy oslavila třicet let přítomnosti na trhu, tak sestavila novou strategii, v níž představuje jádro již jen jeden z pilířů budoucích aktivit.

„Práce na jaderné elektrárně v Mochovcích už nemají dlouhodobou perspektivu a před plánovaným zahájením výstavby 5. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech vznikne prostoj, který musíme i z důvodu udržení našich kapacit vyplnit jinými aktivitami. Naštěstí máme díky naší specializaci a know-how na trhu co nabídnout,“ říká Vlastislav Staněk, který ve společnosti pracuje na různých pozicích již 17. rokem a letos stal jejím generálním ředitelem, což je další významná změna ve firmě.

O tom, jaké jsou plány na stavbu nové jaderné elektrárny jsme psali v několika textech. Naposledy jsme psali o pohledu ministerstva průmyslu a obchodu, který tlumočil náměstek René Neděla.

Náměstek MPO: Podíl českých firem na Dukovanech nemůžeme stanovit, bylo by to proti pravidlům Komise

Mimo jadernou energetiku je firma aktivní již nyní. Například na vodním díle Gabčíkovo realizoval Chemcomex rekonstrukci potrubí chladící vody na turbogenerátorech tamní vodní elektrárny. Pro automobilku Tatra Trucks rekonstruuje Chemcomex chlazení kalírny a motorárny. Firma se podílela též na dodávkách technologií pro zabezpečení energetických potřeb skleníku Farmy Kožichovice, jenž slouží k celoroční produkci rajčat.

„Logicky směřujeme projekty především do oblastí, kde můžeme nejlépe uplatnit naše know-how, takže do teplárenství, energetiky a průmyslu obecně. Samozřejmě jsme nadále aktivní v oblasti jaderné i konvenční energetiky, kde jsme v současnosti v zahraničí několika tendrech v řádu jednotek milionů eur. Kromě toho ale plánujeme v souladu s aktuální strategii rozvíjet i další pilíře našich aktivit,“ upřesňuje Staněk.

Firma se chce nově zaměřit na EPC projekty, jež mají zákazníkům napomoci ke snížení energetické zátěže. Vedle toho Chemcomex díky vlastnímu výzkumu rozvíjí své know-how v oblasti dekontaminace jaderného odpadu a vyřazování jaderných zdrojů. Rozvíjí také služby v oblastech inženýrské geologie, hydrogeologie a sanaci kontaminovaných území, kterým se také dlouhodobě věnuje.

Dekontaminace strojovny v Jaslovských Bohunicích

Právě v oblasti dekontaminace jaderných zařízení se může Chemcomex pochlubit zajímavou referencí ze Slovenska. V Jaslovských Bohunicích, její zaměstnanci demontovali celou strojovnu. Museli zbavit radioaktivity hlavní cirkulační potrubí mezi reaktorem a parogenerátorem. „Pokrýváme celý životní cyklus jaderného zdroje od návrhu, přes výstavbu, jeho údržbu až po vyřazení z provozu a následnou dekontaminaci a likvidaci technologie,“ upřesňuje Staněk.

„Nová strategie firmy bude realizována postupně do roku 2023. Jejím cílem je, aby se firma více rozkročila a nebyla závislá jen na zakázkách z oblasti jaderné energetiky. Vedle toho je naším cílem navýšit počet zaměstnanců o několik desítek na úroveň řádově 250 pracovníků a obratem se vrátit nad úroveň jedné miliardy korun ročně, kde jsme byli v době největších zakázek na jaderné elektrárně v Mochovcích,“ doplňuje Vlastislav Staněk.

V roce 2019 utržil Chemcomex 625 milionů korun. Na letošní rok plánuje tržby na úrovni 750 milionů korun při kladném ukazateli EBITDA v rámci desítek milionů korun. V roce 2022 by se pak při úspěšné realizaci měly roční tržby přehoupnout přes jednu miliardu korun. Díky know-how, které v určitých oblastech dosahuje evropské a v případě dekontaminace radioaktivních kapalin dokonce světové úrovně, jde o reálné cíle.

-red-