Pátek, 20. května, 2022

Soudy zasáhly předběžným opatřením do svobody projevu, práva na podnikání a na ochranu, tvrdí Ústavní soud ke sporu Kiwi a Ryanair

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud dnes vyšel vstříc internetovému prodejci letenek Kiwi.com a zrušil předběžné opatření vydané na podnět aerolinek Ryanairu. Irská nízkonákladová letecká společnost chtěla, aby Kiwi změnil některé své prodejní postupy. Šlo konkrétně o způsob informování o podmínkách odbavení před lety Ryanairu a také o to, že Kiwi údajně nepředává dopravci kontakty na klienty. Předběžné opatření podle Ústavního soudu zasáhlo do svobody projevu, práva na podnikání a práva na soudní ochranu.

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti kiwi.com (dále stěžovatelky) a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci o vydání předběžného opatření  z důvodu porušení stěžovatelčina základního práva na svobodu projevu a práva podnikat ve spojení s právem na soudní ochranu.

Stěžovatelka zprostředkovává uzavírání smluv o letecké přepravě – na webu a v souvisejících aplikacích umožňuje svým zákazníkům mimo jiné rezervovat si a zakoupit letenky různých dopravců. Jedním z nich je i Ryanair DAC (vedlejší účastnice), podnikající v oblasti letecké přepravy.

Vedlejší účastnice se obrátila na obecné soudy s návrhem na nařízení předběžného opatření, protože podle ní stěžovatelka nesprávně informuje své zákazníky – cestující, že nepředají-li stěžovatelce údaje k on-line odbavení do 24 hodin před odletem, musí se odbavit za značný poplatek na letišti. Dále stěžovatelka vedlejší účastnici nepředává některé údaje o cestujících (jejich e-mail, bydliště a identifikaci platebních karet), a vedlejší účastnice tak nemůže přímo kontaktovat cestující a vracet prostředky přímo na jejich účet.

Krajský soud v Brně napadeným usnesením návrhu vedlejší účastnice Ryanair DAC vyhověl. Výrokem I uložil stěžovatelce povinnost zdržet se poskytování věcně nesprávných informací o podmínkách letecké přepravy a dalších službách poskytovaných vedlejší účastnicí, a to ve všech jazykových verzích webu kiwi.com a ve veškeré komunikaci a dokumentech, které stěžovatelka zasílá osobám, kterým prostřednictvím webu kiwi.com zprostředkovala uzavření smlouvy o letecké přepravě s vedlejší účastnicí.

Výrokem II krajský soud dále uložil stěžovatelce povinnost zdržet se předávání „nesprávných osobních údajů osob, kterým prostřednictvím webu kiwi.com zprostředkovala uzavření smlouvy o letecké přepravě s vedlejší účastnicí, a to zejména údajů o e-mailu a bydlišti těchto osob a identifikaci jejich platební karty“.

Výrokem III krajský soud uložil stěžovatelce povinnost odstranit závadný stav.

Podle krajského soudu byla prokázána potřeba zatímně upravit poměry účastníků řízení. Kvůli jednání stěžovatelky údajně není vedlejší účastnice schopna při řešení problémů vzniklých v souvislosti s leteckou přepravou poskytovat cestujícím potřebné informace a řádně plnit své finanční závazky. Stěžovatelka podala proti rozhodnutí krajského soudu odvolání. Vrchní soud v Olomouci napadeným usnesením potvrdil rozhodnutí krajského soudu.

Ústavní soud napadené předběžné opatření zrušil. Obecné soudy totiž zasáhly do základních práv stěžovatelky, a to jejího práva na svobodu projevu a práva podnikat, aniž by se dostatečně zabývaly tím, zda jejich zásah byl přiměřený. I na projev komerčního charakteru totiž dopadají záruky plynoucí z práva na svobodu projevu dle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Má-li být komerční projev předběžným opatřením omezen z důvodu tvrzené nepravdivosti, musí se obecné soudy vypořádat v míře odpovídající charakteru řízení o předběžném opatření s tím, zda lze skutkový základ příslušného komerčního projevu skutečně hodnotit jako nepravdivý.

Rozhodnutí obecných soudů jsou založena na dezinterpretaci posuzovaných sdělení stěžovatelky, tato sdělení nebyla hodnocena ve svém kontextu a výrok I rozhodnutí krajského soudu je zjevně excesivní i v rozsahu informací, které má stěžovatelka zakázáno poskytovat.

Z práva obou účastníků řízení na podnikání plynou pozitivní závazky státu zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí. V posuzovaném případě tomu však obecné soudy nedostály a do stěžovatelčina práva na podnikání zasáhly, aniž by jasně vyslovily, jaké konkrétní zákonné ustanovení stěžovatelka měla porušit a jak. Soudy sice obecně odkázaly na zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, avšak bez bližšího upřesnění, což pro odůvodnění tak zásadního omezení nepostačuje.

Byť jsou požadavky na odůvodnění předběžného patření s ohledem na charakter těchto rozhodnutí snížené, požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí plynoucí z práva na soudní ochranu dopadá i na rozhodování o nich. Soudy se vždy musí vypořádat s námitkami účastníka řízení, že předběžné opatření nepřiměřeně zasahuje do jeho základních práv, což však vrchní soud též nenaplnil.

Text rozhodnutí Ústavního soudu je možné shlédnout zde.

Právník Ryanairu dnešní nález podle ČTK nekomentoval, protože nebyl zproštěn mlčenlivosti. Zástupce Kiwi rozhodnutí přivítal, požadavky Ryanairu označil za excesivní, jde prý o jednu z forem konkurenčního boje.

„Rádi bychom konkurenční boj vedli jenom ve vztahu k našim zákazníkům, nicméně Ryanair se uchyluje k těmto akcím, které z našeho pohledu mají zástupný charakter, primárně jde o soutěžní postavení,“ řekl novinářům podle ČTK právník Kiwi David Liškutin.

Jak agentura ČTK podotkla, ovztazích mezi Kiwi a irskou leteckou společností se nedávno mluvilo také v souvislosti s prohlášením Ryanairu, že nebude přijímat palubní lístky prodané přes Kiwi.com. Podle Liškutina firma zatím nemá informace o tom, že by se někdo z jejích klientů na palubu Ryanairu nedostal.

Média v poslední době informovala také o dalších výhradách některých leteckých společností k obchodnímu modelu Kiwi. Podle Liškutina je společnost Kiwi.com inovativní, nabízí spotřebitelům širší možnosti. „Tradiční letecké společnosti to ne vždy přijímají s pochopením,“ uvedl podle ČTK Liškutin.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter