Soudy nemají jasno, jak kvůli novele od července postupovat v insolvenčních řízeních

Soudy zatím podle zjištění České justice nemají jasno, jak postupovat od července v insolvenčních řízeních Ministerstvo spravedlnosti v novele Insolvenčního zákona nedořešila otázku přechodných ustanovení, a tak není jasné, jak budou soudy od 1. července, kdy vstupuje v platnost, postupovat.

I když již většina krajských soudů přijala určitý výklad, nejasnosti přetrvávají, a začátkem tohoto týdne se budou řešit na poradě vedení krajských soudů s vedením obou vrchních soudů.  „Problematika insolvenční novely byla již soudy projednávána a bude se ještě řešit na společné poradě v příštím týdnu,“ odpověděla na dotaz mluvčí Marcela Trejbalová z Krajského soudu v Ústí nad Labem. „Obecně lze shrnout, že nejasnosti v přechodných ustanoveních jsou a budou nadále přetrvávat. Jedná se o ustanovení obecná (zákonodárce se do podrobnější úpravy nepustil) a bude nutno při jejich aplikaci vycházet vždy z konkrétní situace spolu s dostatečným výkladem jednotlivých obecných ustanovení,“ uvedla mluvčí KS v Brně Eva Sigmundová.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek