Úterý, 13. dubna, 2021

Soudní tlumočníci a překladatelé si musí zaplatit a složit zkoušku u ministerstva, jinak budou vyškrtnuti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stávající soudní tlumočníci a překladatelé budou muset zaplatit a složit zkoušku u ministerstva spravedlnosti. Písemný test potrvá 150 minut a ministerstvo jeho prostřednictvím bude nově tlumočníky a překladatele zkoušet ze znalosti občanského soudního řízení, trestního řízení a správního řízení, pokud v něm dotyční vykonávají svoji činnost. Vyplývá to z návrhu vyhlášky k novému zákonu o soudních tlumočnících a předkladatelích, která má platit od 1. ledna 2021.

Vyhláška je důsledkem nového, samostatného zákona o soudních tlumočnících a překladatelích. Dříve byla činnost tlumočníků a překladatelů upravena v zákoně o soudních znalcích. Resort před několika dny spustil nový web ke znaleckému zákonu.

Aby mohli být tlumočníci a překladatelé zařazeni na oficiální seznam soudních tlumočníků a překladatelů, budou muset nově kromě vzdělání a pětileté délky aktivní praxe doložit osvědčení o odborné způsobilosti nebo akreditovaném kurzu a způsob vykonání zkoušky či rozdílové zkoušky a její průběh.

Materiál je v plném znění zde:

Průběžně nesplnit zkoušku není katastrofa, lze pokračovat

Vstupní zkouška bude písemná, neveřejná, text má trvat nejdéle 150 minut. Pro všechny jazyky, které chce tlumočník nebo překladatel zapsat, vykoná u ministerstva spravedlnosti jen jeden test. Test bude zkoumat znalosti tlumočníka a překladatele o právu. Žadatel vstupní zkoušku splní, pokud odpoví 75% otázek správně. „Žadatel, který podle prozatímního hodnocení písemného testu nesplnil vstupní zkoušku, může v písemném testu pokračovat nebo se může práva pokračovat v písemném testu vzdát,“ stojí v návrhu vyhlášky s tím, že žadatel nesprávnou odpověď může opravit a novou odpověď odůvodnit.

Takto bude vypadat obsah testu: 5 Testovými otázkami se ověřuje v rozsahu potřebném pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti zejména znalost právních předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy, ve kterých se tlumočnická nebo překladatelská činnost vykonává, schopnost předpisy podle písmene a) aplikovat a znalost náležitostí tlumočnického nebo překladatelského úkonu. Řízeními, ve kterých se vykonává tlumočnická a překladatelská činnost, se rozumí občanské soudní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní a správní řízení. Testové otázky jsou neveřejné, ledaže je ministerstvo vyřadilo z užívání. Stávající tlumočníci budou přezkušování Vstupní zkoušku budou muset složit všichni uchazeči o zápis do seznamu…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit