Soud zamítl žalobu lidí z ubytovny na Ústí kvůli náhradě bydlení

Město Ústí nad Labem nepochybilo, když nezajistilo náhradní bydlení pro skupinu sedmi lidí z ubytovny Klíšská. Zároveň ve městě nadále platí opatření, které omezuje výplatu doplatků na bydlení ve vybraných lokalitách. Rozhodl o tom ústecký krajský soud, který žaloby zamítl. ČTK o tom dnes informovala mluvčí magistrátu Romana Macová. Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost.

Žalobci z České Lípy se spolu s ostatními nájemníky museli vystěhovat z ubytovny Klíšská, protože jim skončila nájemní smlouva. V žalobě se podle Macové domáhali, aby soud rozhodl, že se město dopustilo nezákonného zásahu a požadovali vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil městu povinnost zajistit žalobcům adekvátní náhradní ubytování od 30. června 2018.

V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že žalobcům nesvědčí žádné veřejné subjektivní právo na zajištění bydlení, natož aby zajištění tohoto bydlení bylo povinností města. Nájemní vztah byl jasně definovanou smlouvou mezi pronajímatelkou a žalobci, město v tomto nájemním vztahu nijak nefigurovalo. To, že nájemní smlouva nebyla prodloužena, není vina města a z žádného ustanovení zákona o obcích nevyplývá, že by město mělo povinnost zajistit žalobcům ubytování, zvlášť když ani jeden ze žalobců není občanem Ústí nad Labem, ale jsou občany České Lípy.

Krajský soud také odmítl návrh této skupiny osob na zrušení opatření obecné povahy, kterým město Ústí nad Labem vyhlásilo tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V těchto lokalitách nově příchozí nedostanou doplatek na bydlení. Soud v usnesení podle mluvčí města uvedl, že rozporované opatření obecné povahy se nijak přímo nedotýká ani jednoho z navrhovatelů. Ti jako občané České Lípy ani nebyli oprávněni takový návrh v Ústí nad Labem podat.

Dvě ubytovny v Ústí nad Labem ukončily provoz ke konci letošního června. Většina z nich si zajistila náhradní bydlení, s hledáním ubytování pomáhaly obvodní radnice, sociální pracovnice z magistrátu, neziskové organizace. Několik lidí dočasně bydlelo v tělocvičně základní školy v Předlicích.

-čtk-