Soud vrátil k došetření případ obří solární elektrárny, kvůli kterému šel ÚOOZ po Langerovi

Soud zkonstatoval, že v případě údajného podvodu při výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ševětíně nebyla žalobkyní konkretizována, ani specifikována, výše škody. Repro: cez.as

Pražský Městský soud vrátil státní zástupkyni případ údajného stomilionového podvodu při výstavbě obří solární elektrárny Ševětín na jihu Čech, která patří do majetku skupiny ČEZ. Právě kvůli této kauze si na podzim roku 2015 přišli detektivové dnes už bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v kauze Vidkun pro bývalého ministra vnitra za ODS Ivana Langera. Ekonomický deník získal informaci o vrácení případu údajného podvodu z justiční databáze. Toto zjištění pak potvrdili advokáti obžalovaných.

Policii a žalobcům případy údajných podvodů při výstavbě solárních elektráren z doby boomu jejich vzniku – do konce roku 2010, se příliš nedaří dotahovat. Sluneční parky, dostavěné a řádně zkolaudované, mohly pak elektřinu prodávat za lukrativní výkupní ceny. Právě kvůli časové tísni s včasným zapojením do provozu se podle detektivů řada stavitelů dopouštěla drobných, ale i velkých podvodů. Úspěšní byli například detektivové v případě jihočeské fotovoltaiky v Čekanicích, kterou ČEZ v únoru vypnul. Případ vyšetřovala protikorupční policie.

Jedním z velkých případů má být i třetí největší solární elektrárna v České republice v jihočeském Ševětíně. Žalobkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze Petra Ullrichová podala obžalobu na pět lidí, které podezírá z podvodu při stavbě FVE Ševětín na Českobudějovicku na konci listopadu. Jenže pražský Městský soud žalobkyni 21. února vrátil jí dozorovanou kauzu k došetření. Zjednodušeně řečeno: znamená to, že případ nebyl policií a žalobkyní zpracován tak, aby mohl být projednán před soudem.

Ekonomický deník získal informaci o vrácení případu výstavby fotovoltaické elektrárny Ševětín z justiční databáze. Toto zjištění pak potvrdili advokáti všech pěti obžalovaných. „Vskutku bylo provedeno neveřejné zasedání o předběžném projednání obžaloby, při kterém soud rozhodl tak, že věc vrací státnímu zástupci k došetření,“ sdělil Ekonomickému deníku Andrej Lokajíček. Podle něj podle soudu není věc dosud natolik objasněna, aby bylo možno nařídit hlavní líčení. „Další podrobnosti dle pokynu klienta nejsem oprávněn Vám poskytovat, stejně jako předmětné usnesení Městského soudu v Praze,“ dodal Lokajíček.

Faksimile rozhodnutí soudu o vrácení kauzy Ševětín státní zástupkyni. Repro: ED

Ekonomický deník proto požádal právní zástupce obžalovaných o odůvodnění rozhodnutí soudu, ale ani u jednoho z nich neuspěl. „Na základě komunikace s klientem Vám nemohu poskytnout text usnesení Městského soudu v Praze. Jsem pouze oprávněn sdělit, že usnesením soudu z dne 21. 02. 2020 byla trestní věc podle ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu vrácena státnímu zástupci k došetření,“ potvrdil další z advokátů Bronislav Šerák.

Co přesně obnáší paragraf, na základě kterého byla kauza Ševětín vrácena k došetření žalobkyni. Repro: ED

Šerák dátaké uvedl, že hlavním problémem obžaloby v této kauze je, že nebyla konkretizována a specifikována údajná škoda. „Dále mohu konstatovat, že v rámci předběžného projednání obžaloby dospěl Městský soud Praha k závěru, že tato trestní věc dosud není náležitě objasněna do té míry, aby mohlo být nařízeno hlavní líčení. Soud konstatuje, že základním znakem objektivní stránky zločinu podvodu dle ustanovení § 209 je způsobení škody, když v tomto trestním řízení nebyla tato základní skutková okolnost objasněna, tj. nebyla konkretizována výše škody, včetně její specifikace. Škoda, pokud někomu vznikla, respektive její výše, je stěžejní pro závěr, zda došlo ke spáchání protiprávního jednání či nikoli,“ konkretizoval rozhodnutí o vrácení k došetření „kauzy Ševětín“ Bronislav Šerák.

Před soudem mají stanout tři lidé z dodavatelských firem, konkrétně Milan Bednář a Radek Machačka ze společnosti Mapro a Renata Přikrylová z firmy IES Recycling. Zbývajícími obžalovanými jsou dva tehdejší manažeři ČEZ, policie kvůli této věci obvinila v roce 2016 Martina Zemana a Oldřicha Kožušníka.

Elektrárnu koupil za zhruba 2 a půl miliardy právě zmiňovaný ČEZ. „Dodavatelé stavby si – podle původního obvinění policie – nechali od ČEZ proplatit nad rámec dohodnutého kontraktu ještě takzvané vícepráce, celkem i s DPH za 100 milionů korun. Jenže vícepráce podle vyšetřovatelů neexistovaly, případně šlo v některých případech jen o náhradu za neuhrazené pokuty za zpoždění stavby a nemělo se tedy za ně nic platit,“ napsal o případu vloni server irozhlas.cz.

Právní zástupce jednoho z obžalovaných – Milana Bednáře – Oldřich Chudoba ale práci detektivů ÚOOZ, i následnou obžalobu, považuje za naprosto absurdní. „Znaleckými posudky už bylo jasně prokázáno, že fiktivní práce nebyly fiktivní, ale že byly skutečně vykonány,“ řekl Ekonomickému deníku.

Detektivové dnes už bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zahájili trestní stíhání zmiňované pětice obžalovaných v polovině roku 2016. Žalobkyně ji podezírá z podvodu ve výši 100 miliónů korun. „Dne 26.11.2019 byla k Městskému soudu v Praze podána obžaloba na pět fyzických osob pro trestný čin podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku, jehož se tyto osoby měly dopustit v souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny Ševětín,“ napsala žalobkyně Petra Ullrichová na web Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Hon na Langera

Případ „Ševětín“ měl ale ještě jednu rovinu, sehrál totiž ne nepodstatnou roli v takzvané kauze Vidkun. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu pod vedením Roberta Šlachty několik let sledoval a odposlouchával důstojníky olomoucké policie a dalších složek. Hlavním cílem ÚOOZ však nebyli zmínění čtyři obvinění, jak vyplývá z informací z vyšetřování, ale bývalý vrcholný politik ODS – ministr vnitra – Ivan Langer. A protože scházely důkazy, žádost o domovní prohlídky byla u něj odůvodněna zapojením do „kauzy Ševětín“. Ekonomický deník měl možnost se s povolením k domovní prohlídce u Langera v minulosti seznámit.

Pro exministra vnitra si detektivové v rámci Vidkunu přišli ráno 13. října 2015. A v Praze a v domovském Olomouci u něj provedli domovní prohlídky, ale po tak razantním zásahu ho překvapivě neobvinili. Přestože ho i po více než čtyřech letech stále považují za podezřelého, jak zmínili vloni na jaře v návrhu na obžalobu v kauze Vidkun.

Jak se později ukázalo, policie si pro Langera přišla pouze na základě operativního úředního záznamu. Vyjma ještě jednoho odposlechu z Vidkunu, kde o Langerovi mluví v souvislosti se Ševětínem jiní dva lidé, nic jiného v ruce neměla.

„Ve věci bylo provedeno finanční šetření, kdy byly zadokumentovány podezřelé platby v řádech desítek milionů korun. Toto zjištění koresponduje se zjištěnými poznatky, kdy měly být fakturovány částky v řádech milionů korun advokátním kancelářím Fučík a Pečený a dále pak společnosti Max Real,“ stojí v úředním záznamu, se kterým měl Ekonomický deník možnost se seznámit. Jde o advokátní kancelář, v níž začal Langer koncipovat, později se pak stal se jejím partnerem.

„Následně bude vyslechnut rovněž projektový manažer společnosti ČEZ David Sochr. V případě, že se potvrdí doposud získané informace a poznatky bude celá věc konzultována s dozorujícím státním zástupcem a následně by mohla být provedena dílčí realizace případu. Dále jsou v této věci dokumentovány poznatky, které nasvědčují, že v případě FVE Ševětín bylo rovněž přes společnost IES Recycling vyvedeno 20 procent z celkově vyplacené částky. Uvedené finanční prostředky měly být využity k financování politické strany, konkrétně ODS, kdy celou věc měl zaštiťovat Ivan Langer prostřednictvím osoby Milan Bednář (ze společnosti Mapro – pozn. red.),“ stojí v úředním záznamu ÚOOZ.

Ivan Langer Ekonomickému deníku řekl, že spojení kauzy Vidkun a výstavby ševětínské elektrárny považuje za klasický „fishing“ v podání ÚOOZ, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Okresního soudu v Ostravě, který povoloval domovní prohlídky. „‎Něco si vymyslíme, rozhodíme sítě, čekáme, co se nám v nich chytí a pak to nějak zprocesníme. A tak se v soudních příkazech k domovním prohlídkám z důvodu údajné existence ´organizovaného klientelistického uskupení v Olomouci´ objevil i nezákonný ´přílepek´ snad o všech solárních elektrárnách v České republice,“ řekl před dvěma týdny Ekonomickému deníku.

„Takzvanou kauzu Vidkun a fotovoltaické elektrárny Ševětín spojuje jeden základní prvek práce tehdejšího ÚOOZ, a to lež – lži. Na jejichž základě jsou pak uměle konstruovány úřední záznamy, zahájeny vyšetřovací úkony, nasazeny odposlechy, realizováno sledování osob, domovní prohlídky, vazby, zablokování majetku fyzických i právnických osob, trestní stíhání a v rozporu se skutečným stavem věci i obžaloby,“ tvrdí Langer. A podotýká, že „nic z toho by nebylo možné bez úzké součinnosti s oběma Vrchními státními zastupitelstvími, ať již v Olomouci či v Praze“.

Kauzu Vidkun začal před dvěma týdny rozplétat olomoucký Krajský soud. Ivan Langer v kauze podle předsedy soudu Martina Lýska figuruje pouze jako svědek; to je i důvod, proč nebudou podle soudu prováděny listinné a další důkazy, které u něj byly v rámci domovní prohlídky, odůvodněné „kauzou Ševětín“, zajištěny.

„Soud prováděl veškeré listinné důkazy, které považuje za nutné pro rozhodnutí ve věci, respektive které prokazují něco, co tvrdí obžaloba. V některých konkrétních případech, a netýká se to jen materiálů zajištěných při domovních prohlídkách u doktora Langera, ale týká se to veškerých důkazů, soud neakceptoval návrh ze strany státního zástupce. Jde o důkazy, které ve vztahu k podané obžalobě neprokazují žádnou skutečnost, kterou obžaloba tvrdí,“ uvedl k tomu soudce Lýsek.

Jan Hrbáček