Soud: Ani pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin neznamená zánik služebního poměru

Pokud byl úředník odsouzen, avšak soud upustil od potrestání, jeho služební poměr nezaniká. Rozhodl tak minulý týden Městský soud v Praze (MS) na základě žaloby úřednice proti Ministerstvu vnitra ČR (MV). Ta byla v březnu letošního roku na základě dohody o vině a trestu shledána Krajským soudem v Ústí nad Labem vinou z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Zároveň však soud podle § 46 odst. 1 trestního zákoníku upustil od potrestání.

V dubnu pak státní tajemník MV úřednici poslal vyrozumění, že v důsledku jejího pravomocného odsouzení její služební poměr podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě skončil.

Proti tomu podala úřednice žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, kterou MS v Praze shledal jako přijatelnou – nejednalo se totiž o rozhodnutí státního tajemníka, ale o oznámení skutečnosti – a také důvodnou.

Podle soudu totiž je nutné hledět na osobu, u níž bylo upuštěno od potrestání, jako by nebyla odsouzena. A zákon o státní službě spojuje zánik služebního poměru pouze s „pravomocným rozsudkem, kterým byl pachatel odsouzen k výkonu určitého druhu trestu, nikoli s rozsudkem, který pachateli de facto i de iure „odpouští“ jeho trestnou činnost a staví ho do světla osoby trestně bezúhonné, a tudíž osoby, která z hlediska bezúhonnosti splňuje předpoklady pro výkon státní služby“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun