Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Služby za korunu? Nejnižší cena jako kritérium výběru pojišťovacího makléře je problém, varuje jednatel SATUM

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pro výběrová řízení na pojišťovací makléře zatím nepanuje ustálená praxe. Jednatel společnosti SATUM CZECH Roman Horváth doporučuje řídit se kvalitou a tím, co zadavateli vyhovuje. Podle toho je vhodné si stanovit kritéria výběru. „Nejnižší nabídková cena jako kritérium výběru je problém. Dostáváme se do paradoxních situací, že spousta makléřů nabídne služby za korunu a pak je otázka, jak ta služba vypadá,“ varoval Horváth na konferenci Veřejné zakázky v českém zdravotnictví.

SATUM CZECH je jednou z nejvýznamnějších makléřských společností v České republice a spolupracuje se všemi významnými pojistiteli. „Naše společnost pojišťuje desítky zdravotnických zařízení, historicky jsme likvidovali stovky škoda z profesní odpovědnosti a tisíce dalších škod ostatních druhů,“ uvedl jednatel společnosti Roman Horváth s tím, že pojištění zdravotnických zařízení je velmi specifický obor a vyžaduje obrovskou erudici na straně pojišťovacích makléřů. „Proto je strašně důležité, jak si stanovíte kvalitu a výběr makléře,“ upozornil.

Ředitel úseku pojištění odpovědnosti a majetku společnosti SATUM Zdeněk Přibyl poté zmínil některé parametry ve výběrových řízeních, která bývají pro zadavatele důležitá, ale o kvalitě vůbec nemusí vypovídat. Prvním kritériem je rychlost reakce. Ta bývá podle Víchy hodnocená nejvyšším počtem bodů. „Otázkou je, jestli to dává smysl. To, že má makléř rychlou reakci neznamená, že jsem prozkoumal pojistnou událost, že jsem si jí načetl a že jsme schopen ji kvalitně zlikvidovat,“ varoval.

Ředitel úseku pojištění odpovědnosti a majetku společnosti SATUM Zdeněk Přibyl Foto: Radek Čepelák

Dalším kritériem bývá velikost makléře a počet zaměstnanců.

„Není to tak, že ten největší je největším specialistou na daný obor,“ připomněl Přibyl s tím, že toto platí i v jiných oborech.

Podle něj by se zadavatelé měli více soustředit na to, zda makléř, kterého si vybírají, má zkušenosti v daném oboru a jaká je praxe členů realizačních týmů. „Setkáváme se nicméně s případy, kdy je hodnocena délka praxe členů týmu. To znamená, že člověk, který 30 let dělá jeden a ten samý úkon získá z tohoto pohledu více, než třeba mladý člověk s praxí 10 let, který se neustále vzdělává a snaží se posunout na vyšší úroveň,“ dodal Zdeněk Přibyl ze společnosti SATUM.

Kvalitně nastavený systém řízení rizik

Jak tedy vybrat makléře? „Jsme přesvědčeni, že každý makléř spolupracující se zdravotnickým zařízením v oblasti pojištění by měl mít velmi kvalitně nastavený systém řízení rizik,“ uvedl ředitel likvidace škod. Jedná se o kvalitativní parametry, které čím dál více subjektů zohledňuje ve svých výběrových řízeních na makléře.

Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví v pražském Autoklubu. Foto: Radek Čepelák

Prvním hlediskem je risk management. ten by měl zahrnovat identifikaci a řízení rizika, návrh pojistných částek, limitů, spoluúčastí, nástroje risk managementu, analýzy, zkušenosti s risk managementem a rizikové zprávy. „Výstupem by měla být modelová analýza, ve které budou popsána rizika, ve které budou popsána rizika, která organizaci hrozí, aby klient byl schopen zohlednit pravděpodobnou frekvenci škod a jejich výši a také to, které škody mohou být fatální a mít zásadní vliv na chod organizace,“ uvedl Přibyl.

Ředitel IKEM Michal Stiborek, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl, předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš,mMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch, vydavatel České justice a moderátor diskuze Ivo Hartmann, předseda ÚOHS Petr Mlsna, ředitel Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák a ředitel nemocnice Znojmo Martin Pavlík. Foto: Radek Čepelák

Druhým parametrem je tvorba pojistného programu, ve kterém se odrazí zmíněná riziková analýza. Program by měl obsahovat: Pojistná nebezpečí, návrh pojistný částek, limitů, správné navázání na předchozí pojistné smlouvy a rovnováhu. „Je potřeba pojistné smlouvy řádně navázat, aby se nestalo, že případná pojistná událost nebude mít krytí ze staré ani z nové smlouvy,“ upozornil Přibyl.

Pojistný program by měl být posuzován individuálně v rámci zkušeností na trhu a předchozí likvidace škod. Makléř by podle Přibyla měl s klientem pojistný program probrat na základě aktuálních reálných případů a vyplacených částek.

Ředitel úseku pojištění odpovědnosti a majetku společnosti Satum Zdeněk Přibyl a jednatel společnosti Satum Roman Horváth. Foto: Radek Čepelák

Správa pojištění

Třetím hlediskem je správa pojištění. Důležité je, jakým způsobem makléř pojistné smlouvy spravuje, jak s klientem komunikuje, jak reaguje na změny na trhu, zda smlouvy pravidelně aktualizuje nebo jaké má zkušenosti a zastupitelnost.

Dalším důležitým parametrem je způsob, jakým makléř přistupuje k likvidaci pojistných událostí.

Tedy zejména jeho způsob komunikace, úkony související s likvidací, reporting  nebo posouzení a reklamace.

Tyto služby by měl makléř poskytovat průběžně, ne jen v případě pojistné události.

Poslední fází systému řízení rizik jsou další služby jako různá školení pro zaměstnance nebo například poradenství v dalších oblastech.

Na závěr Zdeněk Přibyl upozornil, že je důležité, aby samotný makléře měl kvalitní pojištění své odpovědnosti.

Eva Paseková

Další přednášky z červnové konference přiblížíme detailněji v budoucích vydáních Ekonomického deníku, České justice a Zdravotnického deníku.

Poděkování za podporu konference patří generálnímu partnerovi konference SATUM CZECH s.r.o., partnerům konference: Raiffaisenbank, a.s., Sprinx Systems, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Medsol s.r.o. a Chytrý Honza, a.s.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter