Pátek, 20. května, 2022

Slovensko, Německo, Polsko, Gruzie nebo Jordánsko. Čeští vojáci vyjedou v příštím roce na 119 cvičení do zahraničí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejčastěji k východním sousedům na Slovensko, do Německa či Polska, ale i do Gruzie či Jordánska se v roce 2022 vydají čeští vojáci. V zahraničí se zúčastní celkem sto devatenácti cvičení. Do České republiky naopak přijedou spojenečtí vojáci na šedesátku cvičení. Informovalo o tom ministerstvo obrany

Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení každoročně sestaven ze čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností.

Nejčastěji vyjedou příslušníci Armády ČR (AČR) k sousedům do Německa (26 cvičení), na Slovensko (24) a do Polska (22). Často budou kvůli výcviku pobývat rovněž v Maďarsku, Itálii, USA a Rakousku. Z méně obvyklých destinací se vydají do Jordánska, kde se 102. průzkumný prapor zúčastní tradiční mezinárodní soutěže ve střelecké a taktické přípravě nebo například do afrického Senegalu.

Příprava na Mali se uskuteční ve Francii

K nejdůležitějším cvičením příštího roku v kategorii příprava k nasazení v operacích se řadí zářijový Mountain Flight. Proběhne v italském Bolzanu a jeho cílem je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách při extrémním zatížení letecké techniky, například při vysazení motoru. Zúčastní se ho tři desítky vojáků z 24. základny dopravního letectva v pražských Kbelích s vrtulníkem Mi-17 a W3A Sokol.

Na nasazení v africkém Mali se budou speciální síly připravovat během cvičení Šakal 1 až 3 ve Francii. Cílem je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení taktických činností s podporou letectva.

V pořadí už třetí kontingent strakonických protiletadlovců se bude na misi eFP (enhanced Forward Presence) v Litvě připravovat v Německu. Ve dvou termínech se výcviku zúčastní celkem 60 příslušníků AČR i se speciální technikou protivzdušné obrany.

Ze cvičení, které se uskuteční v ČR, stojí za zmínku Federated Cloud 2022. Zaměří se na komunikační a informační podporu a jeho cílem je ověřit schopnosti interoperatibility systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil.

Cvičit budou i chemici

Celkem v sedmi lokalitách – např. Norsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii a Gruzii – se uskuteční Swift Response 22. Ten je součástí skupiny výcviků Defender Europe 22, které spadají pod US Europe and Africa a zahrnují cvičení Swift Response pro výsadkové a Sabre Strike pro mechanizované jednotky. Češi, kterých bude celkem 220, budou nasazeni v Lotyšsku.

Zajímavý výcvik odborníků na oblast OPZHN proběhne na přelomu března a dubna ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými látkami. Liberečtí chemici si během Toxic Lance 22 procvičí aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek.

Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území Českou republiku

MOUNTAIN FLIGHT Bolzano – cílem cvičení je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách při extrémním zatížení letecké techniky, např. vysazení motoru. Cvičení se uskuteční na území Itálie za účasti 32 příslušníků základny dopravního letectva a 2 ks letecké techniky.

ŠAKAL 1 až 3 – je série závěrečných cvičení jednotek speciálních sil připravovaných k operačnímu nasazení. Cílem těchto cvičení je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení taktických činností s podporou letectva před jejich plánovaným nasazením na území Mali. Cvičení na území Francie se zúčastní celkem 150 příslušníků Speciálních sil AČR a 30 ks pozemní techniky.

ÚU AČR eFP GBAD Litva PRE-DEPLOYMENT TRAINING (Enhanced Forward Presence Ground Based Air Defence) – cvičení 3. rotace protiletadlové jednotky AČR před jejím nasazením v Litvě v roce 2022. Cílem cvičení je sladit činnost úkolového uskupení GBAD eFP s pozemními silami Německa v rámci technické a operační interoperability. Cvičení na území Německa se ve dvou termínech zúčastní celkem 60 příslušníků AČR a 7 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

CWIX 2022 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination,
eXercise) – je každoroční technický program obou strategických velitelství NATO, podporovaný Severoatlantickou radou (NAC), řízený Vojenským výborem (MC) a vedený Výborem C3 (C3B) za účelem soustavného zvyšování interoperability komunikačních a informačních systémů (KIS) aliance. Cílem programu CWIX je série cvičení připravující jednotky k certifikacím pro NRF, certifikaci FMN (Federated Mission Networking) a verifikaci plnění CT (Capability Targets). Dále program CWIX poskytuje testovací prostředí k zajištění průběžného zvyšování interoperability jednotlivých národních systémů velení a řízení pro operace NATO. Cvičení na území Polska se zúčastní 35 osob AČR a 33 ks pozemní a komunikační techniky.

STEADFAST COBALT 2022 (PozS) – cílem cvičení je výstavba schopností pro jednotky NRF 2022–2024. Výcvik mechanizované roty v oblasti Force Protection, provedení testů interoperability propojených systémů velení a řízení, s důrazem na ověření sdílení funkcionalit základních služeb dle FMN spirály 1, proškolení obsluh technických prostředků dle konceptu FMN a operační komunity. Cvičení na území Belgie a Německa se účastní 100 příslušníků 42. mechanizovaného praporu a 14 ks pozemní techniky.

TOXIC LANCE 22 – cvičení s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek. Cvičení proběhne ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými látkami. Samotného cvičení se budou účastnit příslušníci 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany a Vojenské policie. Celkový počet cvičících je do 100 osob a 19 ks techniky.

COUGAR SWORD – cílem cvičení je prověření schopností jednotek, vyčleněných do NRF 2022–2024, v plánování a provedení cvičení mezinárodního úkolového uskupení dle metodiky CREVAL, před plánovanou hotovostí od roku 2022. Cvičení se zúčastní 150 příslušníků 102. průzkumného praporu a 42. mechanizovaného praporu a 20 kusů pozemní techniky.

RAMSTEIN LEGACY 2022 – cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany. Cílem cvičení je prověřit úroveň připravenosti v oblasti řízení protiletadlové palby, zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami a zároveň demonstrovat jejich schopnost vést společné operace. Cvičení na území Polska se zúčastní 80 příslušníků vzdušných sil AČR a 28 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

SWIFT RESPONSE 22 – je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE 22, které spadají pod US Army Europe and Africa, a zahrnuje zejména cvičení SWIFT RESPONSE (určené pro výsadkové jednotky) a SABRE STRIKE 22 (určené pro mechanizované jednotky), které na sebe navazují. Cvičení SWIFT RESPONSE 22 bude probíhat současně v několika lokalitách, a to v Norsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii a Gruzii. S výjimkou USA je každý z účastnických národů nasazen vždy jen v jedné lokalitě, přičemž pro ČR byla určena lokalita Lotyšska. Cvičení se bude účastnit 220 příslušníků 43. výsadkového pluku, základny dopravního letectva a 25. protiletadlového raketového pluku a 9 ks pozemní techniky, 2 ks letecké a 3 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území České republiky

FEDERATED CLOUD 2022 – cvičení součástí komunikační a informační podpory. Cílem je ověřit schopnosti interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil. Cvičení na území ČR, které bude zároveň probíhat i na Slovensku, se zúčastní 5 příslušníků ozbrojených sil Slovenské republiky.

MINIGATOR 2022 – cvičení jednotek EOD zaměřené na detekci a odstraňování nevybuchlé
munice. Cílem cvičení je zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými
jednotkami při likvidaci výbušných prostředků (EOD). Cvičení na území České republiky
se zúčastní 20 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Slovinska, Německa a USA a 8 ks pozemní
techniky.

AWACS FLIGHT – jedná se o součinnostní cvičení letounů NATO AWACS s entitami velení a řízení vzdušných sil AČR a 21. základnou taktického letectva. Cílem cvičení je prověřit interoperabilitu prostředku NATO AWACS s cvičícími prvky vzdušných sil AČR, např. fungování datových a informačních sítí a procvičení procedur navádění prostředků taktického letectva. Opakovaného cvičení na území ČR se zúčastní 20 příslušníků koaličních armád a 1 ks letecké techniky.

JOINT FIRES 2022 – odborné cvičení dělostřeleckých jednotek 13. dělostřeleckého pluku
v součinnosti se vzdušnými silami AČR. Cílem cvičení je prohloubit schopnosti interoperability zejména při plánování palebné podpory a provedení společných paleb. Cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště se zúčastní 250 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Polska a Německa s 80 ks pozemní techniky.

GHOST HUNTERS 2022 – cvičení s cílem provést národní certifikaci jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) pro 4. bÚU (brigádní úkolové uskupení), provést certifikaci průzkumné roty vyčleněné pro ÚU AČR NRF 2022–2024 a týmu HUMINT do NRI (NATO Readiness Initiative), které bude provedeno jako součást národní certifikace jednotky ISR vyčleňované pro 4. bÚU. Ověřit stav deklarovaných schopností jednotky ISR a ÚU AČR NRF 2022–2024 pro plnění úkolů zpravodajského zabezpečení. Cvičení se bude účastnit 90 příslušníků slovenské armády a 30 ks pozemní techniky.

ODOLNÉ NEBE 2022 – velitelsko-štábní cvičení za účelem výstavby národního místa velení vzdušných sil. Cílem cvičení je zdokonalit a prohloubit dosažené znalosti a dovednosti personálu ANCC (Air National Command Centre) a WOC (Wing Operation Centre) leteckých základen v plnění širokého spektra úkolů se zaměřením zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, protivzdušnou obranu a na sladění systému velení a řízení na operačním a taktickém stupni. Účast zahraničních partnerů bude využita k výcviku činností spojených s HNS (Host Nation Support). Cvičení na území České republiky se zúčastní do 650 osob z velitelských struktur NATO a 10 ks letecké techniky.

Další informace o cvičeních české armády doma i v zahraničí lze nalézt zde.

Jan Hrbáček 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter