Neděle, 17. října, 2021

Skoro 2,4 miliardy. Státem vlastněný ČEPS má o třetinu vyšší zisk než loni v pololetí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Oživení ekonomiky, růst cen elektřiny a propojování trhů zemí Evropské unie. Současné trendy pozitivně ovlivnily výsledky společnosti ČEPS za první pololetí letošního roku. Zisk před zdaněním meziročně narostl o 33 procent na 2,375 miliardy korun.

Státem vlastněný ČEPS je vlastníkem páteřní přenosové sítě, současně má na starosti udržování rovnováhy v elektrizační soustavě. Výnosy meziročně narostly o 3,7 procenta na 8,36 miliardy korun, naopak náklady se snížily o 4,5 procenta na 5,985 miliardy. V obou případech se jedná o údaj očištěný o mezinárodní obchod s elektřinou, který ve stejné míře navyšuje výnosy i náklady společnosti ČEPS.

Ve sledovaném období došlo v přenosové soustavě k několika mimořádným událostem. Mezi ty nejvážnější patřilo krátkodobé rozdělení synchronní zóny evropské přenosové sítě na dvě části s rozdílnou frekvencí, což se stalo 8. ledna. V červnu pak způsobila vichřice pád tří stožárů vedení V052 blízko Jaderné elektrárny Temelín a osmi stožárů vedení V497, což přerušilo jedno z propojení české a slovenské soustavy. „Všechny tyto události vyřešil ČEPS ve spolupráci s partnery a dodavateli úspěšně, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy,“ dodává předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

V prvním pololetí letošního roku bylo v síti ČEPS přeneseno celkem 32,5 miliardy kWh, meziročně o 2,2 procenta více. ČEPS i letos investuje do posílení a modernizace přenosové soustavy. Na pořízení dlouhodobého majetku vynaložila společnost v prvním pololetí přes 1,3 miliardy korun. Mezi největší aktuální investiční akce patří modernizace vedení V401 Týnec nad Labem – Krasíkov a zdvojení vedení V450/428 Vyškov – Babylon.

Podle Desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy České republiky 2019 – 2028 má ČEPS investovat do rozvoje a obnovy přenosové soustavy celkem 46 miliard korun. Připravuje se tak na očekávanou proměnu výrobních zdrojů, rostoucí spotřebu elektřiny či rostoucí nároky na mezinárodní obchodování s energií v zemích EU.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter