Středa, 10. srpna, 2022

Síkela: Rychlé přijetí aktu o čipech je zásadní pro zajištění strategické odolnosti. Budoucnost je ve vodíku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návrh aktu o čipech a posílení odolnosti evropských strategických průmyslových ekosystémů. Nejen o tom jednali ministři odpovědní za vnitřní trh a průmysl na Radě pro konkurenceschopnost (COMPET) v Lucemburku. V souvislosti s nadcházejícím předsednictvím České republiky v Radě EU (CZ PRES) představil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela priority v oblasti hospodářství. Budoucnost v transformaci zdrojů energie je podle ministra ve vodíku a jeho zavedení v oblastech, kde dokáže smysluplně konkurovat fosilním palivům.

„Návrh nařízení o čipech je jednou ze stěžejních iniciativ EU současnosti. Je to zásadní krok pro zajištění strategické odolnosti, Evropa musí mít dostatek zdrojů energie, čipů, baterií a cloudu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že návrh by měl v první řadě posílit výrobní kapacity čipů v Evropské unii. 

„Díky přechodu z výzkumu do výroby, podpoře vývoje v oblasti integrovaných obvodů a polovodičových součástek, dokážeme předcházet podobným krizím v dodavatelském řetězci, jaké zažíváme v současné době,“ podotýká Jozef Síkela.

Evropa stále disponuje vlastním surovinovým potenciálem. Jeho využití může v kombinaci s moderními postupy pomoct snížit dovozní závislost EU na omezeném počtu světových zdrojů. 

„Evropa musí rychle snížit závislost na fosilních palivech dovážených z Ruské federace a současně zvýšit podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů,“ akcentoval Síkela.

Budoucnost v transformaci zdrojů energie je podle ministra ve vodíku a jeho zavedení v oblastech, kde dokáže smysluplně konkurovat fosilním palivům.

Zároveň opětovně vyzval k prohlubování spolupráce EU především s USA a se zeměmi Indo-Pacifiku.

Ministr Síkela také převzal od francouzské ministryně Agnès Pannier-Runacher pomyslné žezlo půlročního předsednictví v Radě COMPET a představil priority CZ PRES.

Ruskou invazi na Ukrajinu a hospodářské důsledky pandemie COVID-19 označil za dva hlavní aspekty, na jejichž pozadí se aktuálně odehrává ekologická a digitální transformace evropského průmyslu a s nimiž se bude muset potýkat české předsednictví. 

„Tyto krize přispěly k současné inflaci, vysokým cenám energií a narušení dodávek strategických surovin, dílů a výrobků,“ říká ministr Síkela a dodává, že i přesto existují důvody k naději, neboť navzdory rozdílným postojům v řadě otázek se dokáže EU v době krize sjednotit.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter