Vědomá účast na svádění k sexu se staršími patnácti let za úplatu se stane trestným činem

Do trestního zákona bude nově zavedena účast na sexuálních praktikách s dítětem starším patnácti let, pokud pachatel ví, že za to byla dítěti nabídnuta úplata nebo jiný prospěch.  Jde o svádění k prostituci nebo podobnému jednání. Podle práva EU musí ČR nový trestný čin zavést. Promlčecí lhůta zastaví až do dosažení věku oběti osmnáct let.

Nově se do trestního zákoníku zavádí trestnost účasti na sexuálních praktikách s dítětem starším patnácti let za účelem pohlavního sebeuspokojení, pokud pachatel ví, že dítěti nebo jinému za to byla třetí osobou nabídnuta, slíbena nebo poskytnuta úplata či jiná forma prospěchu, vysvětlil pro Českou justici mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „Nic se nemění na trestnosti pohlavního zneužití dítěte mladšího patnácti let podle § 187 tr. zákona,“ uvedl.

Novela trestního zákona  tak převádí evropskou směrnici o boji proti pohlavnímu vykořisťování a zneužívání dětí a proti dětské pornografii do českého právního řádu. Podle důvodové zprávy nebyla účast na sexu s dětmi staršími patnácti let, když pachatel ví, že byl mladistvému  nabídnut prospěch, dosud v českém trestním zákonu nijak pokryta postihem a evropská směrnice tento čin vyžaduje zařadit mezi činy trestné. „Uvedené jednání není současnou trestněprávní úpravou pokryto,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě. Doposavad bylo takové jednání trestné, když se týkalo všech „dětí“ bez rozlišení jejich věku.

Návrh novely trestního zákona, který kromě dětského sexu za peníze nebo jiný prospěch upravuje podvody s bezhotovostními platbami a rejstříky a výměnu informací o pachatelích ze zemí mimo EU, předkládá ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení. Důvodem novely je transpozice práva Evropské unie.

Podle návrhu bude stávající trestný čin „svádění k pohlavnímu styku“, jehož obsahem je svádění k pohlavnímu styku dětí, rozšířen.  „Trestný čin podle § 202 trestního zákoníku na jednání související s dětskou pornografií nemíří, jeho obsahem je svádění k pohlavnímu styku za účelem pohlavního uspokojení, nikoli za účelem výroby pornografického díla. Z dikce této skutkové podstaty tedy vyplývá, že jde o trestní postih pachatele, který za účelem pohlavního uspokojení svádí dítě k provozování prostituce či podobnému sexuálnímu chování anebo jen využívá takové osoby, která tyto sexuální služby již poskytuje,“ uvedl pro Českou justici mluvčí ministerstva spravedlnosti.

 

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová