Pátek, 20. května, 2022

Sandžív Gupta: Hutě Liberty Ostrava chtějí do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Lze provozovat uhlíkově neutrální ocelárnu? Podle britského podnikatele Sandžíva Gupty, který již několik let ovládá Liberty Ostrava, to možné je. Jak chce tohoto ambiciózního cíle Liberty Ostrava dosáhnout? Především obří investicí do elektrických hybridních pecí. Nutná bude ale i částečná asistence státu, klíčová je totiž výstavba vedení vysokého napětí do hutě, aby mohly být tyto uhlíkově neutrální pece zprovozněny.

Na rozdíl od roku 2019, kdy Sandžív Gupta se svojí skupinou Liberty Ostrava ovládl, došlo v ocelářském průmyslu v posledním roce k výraznému zlepšení. Vinou globálního poklesu musel holding do Liberty Ostrava v roce 2019 nalít zhruba 3,6 miliardy korun, loni už ale podnik „jel“ díky oživení poptávky téměř na maximální kapacitu.

„Je tomu možná těžké uvěřit v druhém roce covidové pandemie, ale rok 2021 byl jedním z nejlepších v historii Liberty Ostrava. EBITDA jen za první pololetí kalendářního roku dosáhla 2,6 miliardy korun a druhé pololetí pokračovalo v tomto pozitivním trendu,“ konstatoval Sandžív Gupta.

Cesta k neutralitě

Vydělané prostředky holding reinvestuje a tyto investice vedou k „zelenému cíli“ ocelárny. Tento závazek je ve strategii celé Guptovy skupiny GFC Alliance vyjádřený zkratkou CN30 (dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030). Klíčovým modernizačním projektem má být náhrada tandemových pecí pro výrobu oceli novou technologií hybridních elektrických pecí. S tímto záměrem již britský podnikatel do Liberty Ostrava vstoupil a projekt pokračuje. K vyhlášení vítězného dodavatele by mělo dojít již v prvním kvartále letošního roku.

Nová technologie hybridních pecí má být dle majitele Liberty Ostrava nejmodernější v Evropě. Při vypracovávání projektu kladli ve firmě silný důraz například na schopnost použít širší spektrum komodit pro výrobu oceli, a to včetně briket HBI a pelet DRI, tedy produkty přímé redukce železné rudy, což dá ocelárně do budoucna daleko větší flexibilitu.

Projektový tým už také pracuje na dokumentaci pro příslušná územní a stavební povolení, která by měla umožnit zahájení výstavby v roce 2023.

Pro úspěch velmi náročného projektu je ovšem potřeba také kooperace státu, konkrétně státního podniku ČEPS, který má na starosti elektrickou rozvodnou síť. „Je zbytečné mít hybridní elektrické pece bez elektrické energie, která by je poháněla. Takže platí, že potřebujeme pomoc české vlády s výstavbou vedení vysokého napětí do Liberty Ostrava tak, aby byla realizována co nejblíže roku 2025, což je předpokládaný termín dokončení výstavby hybridních pecí,“ tvrdí Sandžív Gupta.

Majitel ocelářské skupiny Liberty Sanjeev Gupta. Foto: Liberty Steel Czech Republic

Nové elektrické hybridní pece umožní ocelárně produkovat více oceli, celkově přes tři miliony tun ročně, ale levněji a s daleko menší ekologickou stopou. Právě nové pece představují hlavní krok k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.

Modernizace válcovny

Hybridní elektrické pece samy o sobě představují obrovskou investici, v Liberty Ostrava se ale kromě ní pustili do další – a to rovněž v miliardové hodnotě. Jde o modernizaci Steckelovy válcovny, jejímž cílem je zvýšit provozní spolehlivost a kvalitu vyráběného materiálu, aby byl vhodný pro produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou například svařované trubky pro plynovody.

„Již v roce 2021 byla vylepšena hydraulika, kdy došlo například k výměně starých ventilů, a proběhla příprava na instalaci rentgenových měřičů tloušťky plechů. Většina práce bude odvedena v letech 2022 a 2023, kdy proběhne výměna pecních navíječek, chladicích věží a řady dalších komponent,“ upřesňuje Sandžív Gupta již realizovaný projekt.

Ocel jako součást plánu obnovy

Přestože je ocelářství cyklický byznys, věří britský byznysmen v dobrou budoucnost nejen svého ostravského provozu. Paradoxně, přes všechny negativní vlivy, napomohl ocelářství i covid. Narušení světových dodavatelských řetězců připomnělo Evropě, že nelze spoléhat jen na dovozy, ale že je nutné alespoň parciálně podporovat kontinentální strategický průmysl.

„Vznikla masová pobídka, politická i finanční, k obnově národních ekonomik, která přináší velké investice do infrastruktury, jako jsou projekty mostů a silnic. To vyžaduje hodně oceli. Evropská unie poskytne miliardy eur na podporu národního plánu obnovy, a to i v České republice. EU a její orgány také uznaly, že pokud vyžaduje od evropského průmyslu investice do zelené modernizace, aby byly dosaženy cíle redukce emisí uhlíku podle balíčku Fit for 55, musí chránit evropský průmysl proti globálním konkurentům, kteří vyrábějí bez jakýchkoliv pobídek ke snížení jejich ekologické stopy, a tak zůstávají ´levní a špinaví´,“ dodává Sandžív Gupta.

Proto hodlá Sandžív Gupta do budoucna spolu se svými evropskými podniky spolupracovat s orgány EU a dalšími stakeholdery a připomínat jim význam průmyslu i pracovních míst, které na něm závisí. Vedle toho budou intenzivně pracovat na zelené transformaci průmyslu v duchu své strategie CN30.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter