Čtvrtek, 29. července, 2021

ŘSD výrazně změnilo podmínky tendru na právní služby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ekonomický deník se zhruba před měsícem zabýval veřejnou zakázkou Ředitelství silnic a dálnic na právní služby. Ačkoli se může zdát měsíc jako relativně krátká doba, doznala tato veřejná zakázka celé řady změn.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přistoupilo k provedení změn nedlouho po zveřejnění článku Ekonomického deníku. Ten byl uveřejněn 4. února a ke změně zadávací dokumentace došlo 12. února.

Nejzajímavější na aktuální variantě je změna intence celé veřejné zakázky. Původně zveřejněné zadávací podmínky kladly velký důraz na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. Nově zveřejněná zadávací dokumentace však tento akcent překvapivě zcela pomíjí.

Tématem hodnoceného právního rozboru se místo proslulé „stošestky“ stal výklad zákona o majetku České republiky. Konkrétně jde o problematiku umisťování čerpacích stanic pohonných hmot či jiných obslužných zařízení (např. motorest) na dálnicích a silnicích.

Stejně tak již nezohledňuje zákon o svobodném přístupu k informacím další hodnotící kritérium „Kvalifikace a zkušenosti garantů (realizačního týmu)“.

Nejvyšší váhu má v tomto kritériu „významná služba spočívající v poskytování právních služeb v oblasti týkající se dopravních staveb podle § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, z toho alespoň 1 v oblasti aplikace procesu EIA“ a „významná služba spočívající v zastoupení před soudem v rámci vyvlastňovacího řízení“.

Ústavní soud už účastníkům nepomůže

Změnou prošly rovněž kvalifikační požadavky. V platnosti sice zůstala sedmiletá lhůta pro prokazování referencí, ale některé požadavky ze zadávacích podmínek zcela zmizely. Zúžil se okruh požadovaných referencí z původních osmnácti na jedenáct. Zadavatel odstranil požadavky na zastoupení před Ústavním soudem, zastoupení před rozhodčím soudem a na služby spočívající v zastupování před Nejvyšším správním soudem. Nově se tak kvalifikační předpoklady více koncentrují na územní plánování, stavební řád, proces EIA, problematiku vyvlastňování, zákon o urychlení výstavby, zákon o pozemních komunikacích nebo zákon o majetku České republiky.

Požadavek na cenové rozmezí se nezměnil

Ke změně naproti tomu nedošlo ve vymezení minimální a maximální ceny za jednu hodinu poskytovaných právních služeb. I nadále platí, že cena nižší než 1 500 korun bez DPH za hodinu bude považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Na druhou stranu nesmí účastník překročit jako maximální cenu 4 000 korun bez DPH. Stejná jako dříve zůstává i váha jednotlivých hodnotících kritérií – hodinová cena představuje v hodnocení třicetiprocentní, zkušenosti realizačního týmu také třicetiprocentní a kvalita vypracovaného právního rozboru čtyřicetiprocentní. Celkově lze změnu zadávacích podmínek vnímat jako snahu ŘSD více se přiblížit k podstatě fungování této státní organizace. Lhůta pro podání nabídek je prozatím stanovena na 22. března 2021.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter