Středa, 25. května, 2022

ŘSD vybírá právníky za 25 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitelství silnic a dálnic se minulý týden pustilo do hledání právního zastoupení na příští čtyři roky. Předpokládaná hodnota zakázky vyhlášené 25. ledna 2021 činí 25 milionů Kč bez DPH. Rámcová smlouva bude uzavřena minimálně se dvěma a maximálně s osmi účastníky. Z nich budou prostřednictvím tzv. minitendrů vybíráni dodavatelé konkrétních zakázek. Hranice hodinové mzdy se pohybují od 1 500 do  4 000 korun.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se minulý týden pustilo do hledání právního zastoupení na příští čtyři roky. Veřejná zakázka zní „Poskytování právních služeb – Obecné právní poradenství – Veřejnoprávní, Soukromoprávní a finanční právo“.

Z obavy před „podstřelením“ zakázky je vytyčena hranice 1 500 korun bez DPH za hodinu právních služeb pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Naopak před „přestřelením“ nabídkové ceny má zadavatele chránit hranice 4 000 korun bez DPH za hodinu jako nepřekročitelná cenová nabídka. V rámci nabídek budou vysoce hodnoceny kompetence účastníků v oblasti svobodného přístupu k informacím.

Najít kvalitní právní zastoupení je obvykle hledáním takříkajíc jehly v kupce sena. Bude proto zajímavé sledovat, jak se tento nelehký úkol povede realizovat ŘSD. Právní zastupování by podle představ zadavatele mělo pokrývat celé spektrum jeho činnosti. Ještě v červnu loňského roku však realizovalo ŘSD předběžné tržní konzultace pouze k právu veřejných zakázek. Přesto je průběh této tržní konzultace obsažen v zadávacích podmínkách. Ve stávajících zadávacích podmínkách však není problematika veřejných zakázek nijak akcentována. Zadavatel požaduje tým složený minimálně ze tří advokátů se sedmiletou praxí. Pro předložení referenčních služeb zvolil zadavatel nepříliš obvyklou dobu posledních sedmi let. Standardní vymezení počítá pouze s roky třemi. Zadavatel může toto období prodloužit v případě, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže. Rovněž seznam požadovaných referencí je rozsáhlý. Namátkou vyberme požadavky na právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem, zastoupení před stálým rozhodčím soudem nebo tří služby spočívající v zastupování před Nejvyšším správním soudem.

Přes různorodost požadovaných právních služeb ŘSD nepožaduje rozlišení nabídkových cen a spokojí se pouze s jedinou hodinovou sazbou pokrývající celé spektrum právních služeb. Zadavatel nijak nezohledňuje kolísavou náročnost jednotlivých služeb. Samotná hodinová cena představuje v hodnocení pouze 30 procent. Dalšími hodnotícími kritérii jsou zkušenosti realizačního týmu (30 procent) a kvalita vypracovaného právního rozboru (40 procent). Tématem právního rozboru bude poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rovněž mezi zkušenostmi realizačního týmu bude vysokým koeficientem hodnocena právě zkušenost s obávanou „stošestkou“.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter