Neděle, 28. listopadu, 2021

ŘSD se nedaří dodržet naplánované termíny zadávacích řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stále nedaří vypořádat se s hladkým průběhem zadávacích řízení. Původně plánované termíny pro podání nabídek jsou již zcela pohřbeny a realizace klíčových dopravních staveb se odkládají do budoucnosti. Jde o stavby v Jaroměři, Pardubicích a Přerově.

Podívejme se na průběh tří zadávacích řízení vyhlášených v nedávné době. Konkrétně se jedná o veřejné zakázky „D1 0136 Říkovice-Přerov“ (tomuto zadávacímu řízení jsme již podrobněji věnovali zde), „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ a „I/33 Jaroměř – obchvat“. Je pochopitelné, že realizace zadávacích řízení na tak komplexní díla, jaká představují liniové stavby, patří k největším výzvám veřejného zadávání.

Je také jasné, že úpravy zadávacích podmínek mohou z objektivních důvodů přispět k mírnému prodloužení nastavených lhůt. Na druhou stranu ŘSD disponuje odborným aparátem, který by měl garantovat, že se zakázky nebudou prodlužovat donekonečna.

Prodloužení až o 3 měsíce. Zatím…

Námi sledované zakázky byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny v rozmezí zhruba jednoho měsíce (17. prosince 2020 až 14. ledna 2021). Lhůty pro podání nabídek pak byly nastaveny od 27. ledna do 11. května 2021. Ani v jednom případě nebyla a nebude původní lhůta pro podání nabídek dodržena. Už v tuto chvíli došlo k jejímu prodloužení do rozmezí 30. dubna až 7. července 2021. V případě obchvatu Jaroměře a D1 u Přerova tak došlo prozatím k prodloužení zadávacího řízení o tři měsíce. U „pardubické“ stavby představuje dosavadní zdržení měsíce dva.

Až 80 vysvětlení zadávací dokumentace

Samotné prodloužení lhůty pro podání nabídek je navíc zadavatel povinen provést pouze v případě takové změny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Z toho vyplývá, že požadavků na vysvětlení zadávacích podmínek je mnohonásobně víc než samotných prodloužení lhůty pro podání nabídek. V případě zakázky na obchvat Jaroměře muselo ŘSD přistoupit již k deseti opravným formulářům zveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázka na dostavbu D1 u Přerova si pro změnu vyžádala osmdesát vysvětlení zadávací dokumentace. Taková vysvětlení však dále generují rozsáhlé změny zadávacích podmínek, soupisů prací nebo úprav projektů. To samozřejmě vnáší do zadávacích podmínek zmatek a dále komplikuje stavebním firmám podání relevantních nabídek. Celá situace může nakonec vyústit ve spory před ÚOHS a správními soudy

Pokud například plánuje ŘSD zahájení stavby D1 u Přerova na listopad tohoto roku, je jasné, že si nemůže dovolit žádné další prodloužení za současné datum pro podání nabídek, které je stanoveno na 17. června. Každé další i krátké prodloužení už bude znamenat velkou komplikaci v případě řízení před ÚOHS.

V úvodu jsme zmínili, že realizace zadávacích řízení u liniových staveb představuje skutečnou zatěžkávací zkoušku i pro zkušené zadavatele. Na druhou stranu je jasné, že zdržení zadávacích řízení není způsobeno pouze komplikovanou zadávací materií, ale často i zbytečnými chybami zadavatele, které je nutné opravovat.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter