Rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti se přiblížilo, platilo by pouze na rozhodování samosoudcem

Rozšíření institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti by se mělo týkat jen věcí, u nichž rozhodují na krajských soudech samosoudci. Kompromis mezi Českou advokátní komorou (ČAK), Komorou daňových poradců (KDP) a předkladateli potvrdil České justici předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (ÚPV) Marek Benda a představitel KDP Tomáš Hajdušek.

Návrh skupiny poslanců z většiny stran zastoupených ve sněmovně byl předložen v červenci 2018, přičemž iniciátorem příslušné novely soudního řádu správního byl tehdejší předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa.
Ten ji označil za formu první pomoci pro NSS, který začínal být zahlcen, když nápad stížností se zdvojnásobil a prodlužovala se délka, během které o nich NSS rozhodoval.

Změna spočívala v tom, že z příslušného paragrafu, který umožňoval odmítnout stížnosti pro nepřijatelnost, pokud jejich význam nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, se vypustilo omezení na věci mezinárodní ochrany. Na druhou stranu by se nově rozhodnutí o nepřijatelnosti muselo odůvodňovat. Právě obava o masivním odmítání stížností, aniž by stěžovatelé od soudu dostali vysvětlení, proč k tomu NSS přikročil, byla jedním z důvodů odporu Ústavního soudu proti tomuto řešení.

Proti obecné nepřijatelnosti se ovšem postavily advokáti a daňoví poradci, obě profesní komory docílily toho, že návrh ještě neprošel ani prvním čtením. Podle jejich názoru by totiž hrozilo, že by byly odmítány například i důležité spory daňové či ve stavebním řízení.

Výsledkem více jak ročního jednání je již zmíněný kompromis, totiž že by se nepřijatelnost týkala jen věcí, u nichž podle soudního řádu správního v prvním stupni rozhodují u krajských soudů samosoudci.

  • Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
    Přístupný je pro předplatitele.

    Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

    Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun