Rheinmetall a Czechoslovak group založí v Kopřivnici společný podnik

Dvě z uvažovaných bojových vozidel pěchoty, které by mohla získat Armáda ČR. Nahoře ASCOD 2 od španělského výrobce General Dynamics European Land Systems. Dole německý Lynx KF 41 od společnosti Rheinmetall. Koláž: ED

Rheinmetall a Czechoslovak Group (CSG) dvě významné průmyslové a zbrojařské skupiny podepsaly memorandum o porozumění v oblasti taktických vojenských vozidel. V rámci tohoto nového strategického partnerství obě společnosti umožní přenos obranných technologií mezi Německem a Českou republikou za účelem realizace projektů ve státech Visegradské čtyřky i v jiných zemích. Firmy také založí společný podnik v areálu TATRA Kopřivnice, který patří skupině CSG. Jaký vliv to bude mít na zakázku na bojová vozidla pěchoty za 52 miliard korun není v tuto chvíli zcela jisté.

Czechoslovak Group (CSG) jako klíčový český výrobní a obchodní partner Rheinmetallu bude spolupracovat na projektech Rheinmetallu společně s desítkami dalších společností českého obranného průmyslu v rámci dodavatelského řetězce. Za tím účelem by měl vzniknout společný podnik v areálu kopřivnické Tatry v Moravskoslezském kraji. Nově založená společnost, která bude joint venture skupin CSG a Rheinmetall, bude mít v názvu prestižní a mezinárodně známou značku Tatra.

Rheinmetall zvolil skupinu CSG jako svého hlavního průmyslového partnera v ČR po důkladné analýze českého průmyslu, a to s ohledem na její zkušenosti, schopnosti a aktivní výrobu speciální pozemní techniky. CSG se může zapojit do spolupráce se skupinou Rheinmetall rychle a efektivně. Má prokázanou schopnost přenosu výroby od zahraničního dodavatele včetně schopnosti vývoje nových variant vozidel a získávání exportních projektů.

Včera jsme psali o tom, že přenos výroby bojových vozidel Pandur do skupiny CSG znamenal efekt získání tří korun v následném dodavatelském řetězci

Investice do armádních zakázek se vyplácí. Pandury „udělají“ z jedné koruny tři

CSG podle tiskové zprávy k podpisu memoranda vítá strategickou spolupráci se skupinou Rheinmetall jako přední německou korporací obranného průmyslu. Společný podnik znamená, že se vynikající vztahy mezi ČR a Německem rozšíří do strategické průmyslové oblasti. V Moravskoslezském kraji vznikne nový strategický podnik, který nebude žádnou montovnou, ale vývojářem i výrobcem moderních obranných technologií. Český obranný průmysl rozšíří své schopnosti v oblasti pásové pozemní techniky. V rámci společného podniku i v navazujícím dodavatelském řetězci v českém průmyslu vzniknou nová kvalifikovaná pracovní místa.

„Těšíme se na spolupráci s Rheinmetallem a pevně věříme, že naše kooperace bude milníkem v modernizaci ozbrojených sil i českého obranného průmyslu,“ říká Michal Strnad, majitel skupiny Czechoslovak Group a dodává: „Je zde potenciál, aby se skupina Czechoslovak Group stala partnerem Rheinmetallu v České republice i mimo ni v oblasti náhrady a modernizace bojových systémů.“

„Spolupráce s Czechoslovak Group představuje pro Rheinmetall klíčový vztah,“ říká Armin Papperger, CEO Rheinmetallu. „Tato příležitost nám umožňuje zapojit Czechoslovak Group do našeho stávajícího globálního dodavatelského řetězce pro naše široké spektrum obranných produktů.“

Rheinmetall vyvíjí, vyrábí a úspěšně celosvětově dodává moderní obranné technologie s německou kvalitou a vynikajícím poměrem cena-výkon. Český obranný průmysl a lidé, kteří v něm pracují, mají skvělou úroveň. Proto je český průmysl přirozeným partnerem pro Rheinmetall. Toto partnerství nezávisí na domácích projektech a zakázkách. Má dlouhodobý potenciál. Rheinmetall plní významné zakázky po celém světě, jeho výrobní kapacity jsou na vysoké úrovni vytíženosti, a proto má potřebu kvalitních českých dodavatelů.

V létě jsme hovořili s managing directorem Rheinmetallu a Senior vicepresidentem pro prodej pásových vozidel Oliverem H. Mittelsdorfem

Šéf Rheinmettalu: Pokud někdo chce shodit tendr za 52 miliard na rozsahu hlavní zbraně, je to absurdní

V rámci ČR Rheinmetall potřebuje jako partnera ke spolupráci silný soukromý průmyslový holding, který má prokázanou schopnost vývoje, výroby i mezinárodního obchodu v oblasti obranných technologií. Role CSG v domácím obranném průmyslu je jedinečná díky jeho existujícím partnerstvím s předními zahraničními korporacemi obranného průmyslu i díky propracovanému českému dodavatelskému řetězci, který je složen ze soukromých firem i státních podniků. CSG tak dokáže zajistit, aby podíl domácí české výroby na moderním systémech pozemní techniky přesáhl 60 procent. Rheinmetall a CSG jsou připraveni ve společném podniku investovat do rozvoje výrobních kapacit i vývoje nových technologií.

Podle tiskové informace prvním krokem v rámci společného podniku bude přenesení výroby technických skupin a podskupin pozemní techniky v rámci projektů, na kterých Rheinmetall aktuálně pracuje. Projekt může fungovat a je oboustranně výhodný i nezávisle na domácích zakázkách. Na druhou stranu domácí zakázky jsou významným impulsem pro rozvoj projektu i pro exportní projekty v rámci V4 i na dalších trzích.

Spolupráce skupin CSG a Rheinmetall formou společného podniku představuje skutečný transfer výroby a know-how s vysokou přidanou hodnotou s velkými multiplikačními efekty do celé české ekonomiky v rámci vývoje a výroby s vysokou přidanou hodnotou. Nejedná se o žádná virtuální procenta českého podílu na obranných zakázkách, ale projekt, který bude skutečně vidět a který bude dlouhodobý a stabilní.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v hodnotě více jak 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá.

O společnosti Rheinmetall: Globální technologický lídr v oblasti bezpečnosti a mobility

Společnost Rheinmetall AG, veřejně obchodovaná společnost, je oddána dvěma moderním imperativům: bezpečnosti a mobilitě. Skupina se sídlem v německém Düsseldorfu má po celém světě přibližně 30 000 zaměstnanců. Roční tržby v loňském roce přesáhly 6 miliard eur.

Obranná část skupiny pokrývá širokou škálu schopností pro moderní pozemní síly: průzkum, velení a řízení, taktickou mobilitu a ochranu sil. Rheinmetall je jedním z předních světových výrobců logistických a taktických vozidel. Po celém světě je název Rheinmetall synonymem pro robustní vojenská nákladní vozidla a špičková kolová a pásová bojová vozidla.

Jednou ze silných stránek společnosti Rheinmetall je schopnost sloužit jako hlavní dodavatel, dodávat samostatná řešení i komplexní systémy. Skupina úzce spolupracuje s dalšími společnostmi v Německu i v zahraničí.

 

-red-