Řetězec hruška si vynucoval vracení peněz, hrozí mu vysoká pokuta

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím obchodnímu řetězci HRUŠKA, spol. s r. o., za zneužití významné tržní síly pokutu ve výši 32 326 000 korun. Rozhodnutí není pravomocné, byl proti němu podán rozklad.

Řetězec Hruška se podle rozhodnutí Úřadu dopustil porušení zákona o významné tržní síle (395/2009 Sb.), když v letech 2016 – 2019 uplatňoval vůči desítkám svých dodavatelů takové smluvní podmínky, které na dodavatele v plné míře přenášely veškerá obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem zboží s končící záruční lhůtou.

Řetězec Hruška se podle rozhodnutí Úřadu dopustil porušení zákona o významné tržní síle (395/2009 Sb.), když v letech 2016 – 2019 uplatňoval vůči desítkám svých dodavatelů takové smluvní podmínky, které na dodavatele v plné míře přenášely veškerá obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem zboží s končící záruční lhůtou.

Obchodní řetězec konkrétně poskytoval svým dodavatelům tzv. plnohodnotný servis, v jehož rámci požadoval po dodavatelích snížení ceny již naskladněného zboží, pokud u něj byla ohrožena záruční lhůta. V případě neprodání tohoto zboží před vypršením záruční lhůty pak byl dodavateli vystaven opravný daňový doklad, tedy dodavatel musel řetězci vracet část peněz za toto zboží. Podle zákona o významné tržní síle se obchodní řetězec dopustí přestupku tím, že sjednává nebo uplatňuje právo na vrácení nakoupených potravin s výjimkou podstatného porušení smlouvy, přičemž pod toto ustanovení spadá i výše popsaná praktika.

Kromě uložené pokuty musí obchodní řetězec ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS písemně informovat své dodavatele potravin o obsahu rozhodnutí, a dále ve lhůtě do 6 měsíců odstranit ze smluv se svými dodavateli potravin ustanovení o plnohodnotném servisu, podle kterého může účastník řízení vrátit dodavateli zboží před uplynutím záruční doby nebo snížit cenu zásob u odběratele s ohroženou záruční lhůtou.

Není bez zajímavosti, že právě řetězec hruška se stal prvním podnikem, jehož chování posuzoval ÚOHS podle novely zákona o významné tržní síle, která nabyla účinnosti v březnu roku 2016. V rámci tohoto řízení se vedení řetězce zavázalo, že poskytne všem svým dodavatelům písemné smlouvy o spolupráci.

Smlouvy, které mohly potenciálně porušovat zákon o významné tržní síle, uzavíral účastník řízení se svými dodavateli na rok 2016. Úřad v rámci správního řízení vyhodnotil jednání účastníka jako méně závažné. Oslovení dodavatelé současně potvrzovali, že aplikace ustanovení o způsobu postoupení pohledávek byla jen omezená a smluvní pokuty nebyly ze strany řetězce Hruška vymáhány. „Vzhledem k tomu, že nedošlo k reálnému narušení práv dodavatelů, přijal antimonopolní úřad závazky navržené účastníkem řízení, směřující k odstranění možného závadného stavu a správní řízení následně zastavil,“ uvedl tehdejší předseda ÚOHS Rafaj.

-red-